• Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 2

  Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014): Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ là những minh chứng ghi chép...

   208 p itc 31/03/2020 26 0

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 1

  Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014) được xuất bản nhằm mục đích ghi lại những sự kiện lịch sử,...

   78 p itc 31/03/2020 26 0

 • Biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghệp

  Biểu hiện khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghệp

  Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu biểu hiện khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp. Trong nghiên cứu này, tác giả phỏng vấn 283 sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp qua bảng hỏi. Kết quả đã chỉ ra, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Lâm nghiệp gặp những khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập...

   6 p itc 26/02/2020 11 0

 • Cử chỉ trong giao tiếp (Gestures in communication)

  Cử chỉ trong giao tiếp (Gestures in communication)

  Bài viết với nội dung: đặt vấn đề về cử chỉ trong giao tiếp; phát triển cử chỉ, các loại cử chỉ, các bộ phận tạo cử chỉ, sơ khảo thực nghiệm. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   14 p itc 26/02/2020 7 0

 • Khảo sát sức khỏe tâm trí của nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP. Hồ Chí Minh năm 2016

  Khảo sát sức khỏe tâm trí của nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP. Hồ Chí Minh năm 2016

  Khảo sát này được thực hiện nhằm xác định mức độ trầm cảm, lo âu, và stress ở nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, TP Hồ Chí Minh. Khảo sát sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang với sự tham gia của 601 nhân viên tự điền vào thang đo DASS-21 của Lovibond.

   7 p itc 26/02/2020 7 0

 • Bài giảng Bài 3: Các hình thức cơ bản của tư duy logic học

  Bài giảng Bài 3: Các hình thức cơ bản của tư duy logic học

  Nội dung chính của bài giảng này trình bày được cơ sở hình thành, nội dung, cách vận dụng từng quy luật của logic hình thức. Về kỹ năng: Vận dụng những hiểu biết về quy luật logic vào việc phân tích, giải thích các hiện tượng theo quan điểm khoa học. Mời các bạn tham khảo!

   35 p itc 26/02/2020 11 0

 • Bài giảng Bài 1: Nhập môn logic học

  Bài giảng Bài 1: Nhập môn logic học

  Tham khảo nội dung bài giảng này sẽ cung cấp cho sinh viên tri thức “logic học là một khoa học” về đối tượng của logic học, các nhiệm vụ của logic học, vị trí, ý nghĩa của logic học trong cuộc sống của con người. Rèn luyện được kỹ năng vận dụng kiến thức logic học vào cuộc sống

   38 p itc 26/02/2020 12 0

 • Về Logic học hiện đại và giảng dạy Logic học ở Việt Nam

  Về Logic học hiện đại và giảng dạy Logic học ở Việt Nam

  Tình hình giảng dạy Logic hình thức ở nước ta hiện nay : thực trạng và giải pháp; chức năng cơ bản của Logic học truyền thống, như đã nói, là dạy cho người ta tư duy đúng về mặt hình thức. Đây cũng là mục đích mà chương trình nhập môn Logic học dành cho bậc đại học ở nước ta hướng đến. Tuy nhiên, không nên quá đề cao chức năng này của...

   10 p itc 26/02/2020 12 0

 • Tư tưởng Logic học của Thomas Hobbe

  Tư tưởng Logic học của Thomas Hobbe

  Bài viết trình bày vai trò của Thomas Hobbe trong việc hình thành tư tưởng Logic Toán và một chuyên ngành mởi của Logic học có tên gọi là kí hiệu học. Ảnh hưởng của tư tưởng Thomas Hobbe đến sự phát triển Logic học giai đoạn tiếp theo.

   8 p itc 26/02/2020 10 0

 • Những nét cơ bản của logic học Phật giáo Ấn Độ (Phân tích so sánh với logic học phương Tây)

  Những nét cơ bản của logic học Phật giáo Ấn Độ (Phân tích so sánh với logic học phương Tây)

  Bài viết phân tích những nội dung chủ yếu và chỉ ra một số sự khác biệt cơ bản nhất giữa hai loại logic học phương Đông và phương Tây. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   8 p itc 26/02/2020 8 0

 • Sự kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc trong nghiên cứu lịch sử Triết học

  Sự kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc trong nghiên cứu lịch sử Triết học

  Trong hệ thống phương pháp nghiên cứu lịch sử Triết học đã được khái quát và xác định sử dụng từ trước đến nay, sự kết hợp giữa phương pháp lịch sử và phương pháp logic được xem xét là một Phương pháp nghiên cứu đặc trưng một trong những phương thức quan trọng bậc nhất để nghiên cứu môn khoa học này.

   8 p itc 26/02/2020 10 0

 • Cơ sở lí luận về năng lực tư duy logic trong nghiên cứu khoa học

  Cơ sở lí luận về năng lực tư duy logic trong nghiên cứu khoa học

  Để rèn luyện tư duy logic, con người phải có những tri thức cơ bản về khoa học logic, trước hết là logic hình thức thông qua các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và vận dụng trong công việc, đời sống. Nghiên cứu cơ sở lí luận về năng lực tư duy logic trong nghiên cứu khoa học sẽ góp phần nâng cao tính chính xác, tính đồng nhất, tính liên...

   6 p itc 26/02/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số