Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng bộ, quân và dân Phụng Hiệp góp phần cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1951-1954), 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị lên cao trào đồng khởi giành quyền làm chủ ở nông thôn (tháng 7-1954 và 12-1960),... Mời các bạn cùng tham khảo.