Tuyển tập những tài liệu hay về Pháp luật

Mời các bạn tham khảo Bộ sưu tập những tài liệu hay về Pháp luật với nội dung tập hợp các tài liệu, bài giảng, giáo trình,... được chọn lọc trình bày các vấn đề cơ bản như sau: Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử, Luật Hình sự, Luật Di sản văn hóa, pháp lệnh hành nghề y, Luật Hôn nhân và gia đình. Hi vọng đây là nguồn tham khảo hữu ích đối với các bạn.