• Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 2 nối tiếp phần một trình bày nội dung: Đảng bộ Quảng Bình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (8/1945 - 8/1954), kết luận - ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   182 p itc 21/08/2020 177 1

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình (Tập 1): Phần 1 trình bày các nội dung phần mở đầu và phần 1 giới thiệu về vùng đất, con người Quảng Bình, các tổ chức cơ sở Đảng ra đời ở Quảng Bình và lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc (1930-1954). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 của ebook.

   137 p itc 21/08/2020 169 1

 • Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1

  Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1

  Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 1 trình bày các cuộc nổi dậy của nông dân Phụng Hiệp, Chi bộ Đảng ra đời, cuộc đấu tranh cách mạng kiên cường giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945, tình hình kinh tế - xã hội huyện Phụng Hiệp thời Pháp thuộc, những cuộc nổi dậy của nông thôn Phụng Hiệp, Đảng bộ lãnh đạo nhân...

   116 p itc 21/08/2020 184 1

 • Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 2

  Ebook Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Huyện Phụng Hiệp - Lịch sử Đảng bộ sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về Đảng bộ, quân và dân Phụng Hiệp góp phần cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1951-1954), 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính...

   209 p itc 21/08/2020 182 1

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 2

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 2

  Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014): Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ là những minh chứng ghi chép...

   208 p itc 31/03/2020 230 1

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 1

  Ebook Lịch sử Đảng bộ thành phố Bà Rịa (1994 - 2014): Phần 1

  Hai mươi năm, từ năm 1994 đến năm 2014, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển của Thành phố, nhưng đây là khoảng thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất từ trước cho đến nay. Tài liệu Thành phố Bà Rịa - Lịch sử Đảng bộ (1994 - 2014) được xuất bản nhằm mục đích ghi lại những sự kiện lịch sử,...

   78 p itc 31/03/2020 218 1

 • Ebook Biến - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook Biến - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: Chương 1 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tiên Tần, Chương 2 - Tư tưởng Biến thời Tần Hán, Chương 3 - Tư tưởng Biến thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Chương 4 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tùy Đường, Chương 5 - Tư tưởng Biến thời kỳ Bắc Tống, Chương 6 - Tư tưởng Biến thời kỳ Nam Tống, Chương 7...

   473 p itc 24/07/2019 286 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại) - Phần 2 gồm có 9 chương với những nội dung chủ yếu sau: Xôcrat, trường phái Mêga, Platôn, Arixtốt, Êpiquya, phái Xtôic, phái Platôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo eboook để nắm chi tiết các nội dung.

   249 p itc 23/07/2019 185 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 1

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 1

  Tập 1 của cuốn sách "Lịch sử phép biện chứng" giới thiệu đến độc giả về phép biện chứng thời cổ đại. Tập 1 gồm có 13 chương, trong đó phần 1 sẽ trình bày 9 chương đầu với những nội dung cơ bản như: Những điều kiện lịch sử cho sự hình thành nền triết học và phép biện chứng cổ đại, quan niệm của triết học tự nhiên cổ đại về...

   197 p itc 23/07/2019 182 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 1

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 1

  Tập 2 của bộ sách "Lịch sử phép biện chứng" nắm bắt được tương đối đầy đủ những hiện tượng cơ bản trong lịch sử phép biện chứng ở giai đoạn thế kỷ XIV-XVIII. Trong phần 1 này của cuốn sách sẽ bao gồm những nội dung chính sau: vấn đề phép biện chứng trong thời đại thống trị của phương pháp tư duy siêu hình, phép biện chứng thời...

   345 p itc 23/07/2019 191 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 2

  Phần 2 của tập II về phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII sẽ trình bày về sự khủng hoảng siêu hình học và sự tăng cường các xu hướng biện chứng trong thế kỷ XVIII. Lịch sử phép biện chứng trong giai đoạn này (XIV-XVIII) sẽ là khởi điểm của một trong các nguồn gốc lý luận cho sự bùng nổ phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển ở Đức...

   194 p itc 23/07/2019 201 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Phần 2 của tập sách "Phép biện chứng cổ điển Đức" gồm có những nội dung chính sau: sự hình thành phép biện chứng của Senling, kiến tạo và tiềm năng hóa, các đặc điểm mới của phương pháp biện chứng, về phương pháp nhận thức các mặt đối lập trong sự đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   314 p itc 23/07/2019 194 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số