Ebook Tâm lý học y học - y đức: Phần 1 – Nguyễn Hình Ngọc (chủ biên)

Phần 1 cuốn sách "Tâm lý học y học - y đức (dùng cho đào tạo Cao đẳng Y học)" trình bày các nội dung của 3 bài học đầu tiên thuộc chương 1 - Tâm lý học y học bao gồm: Đại cương về tâm lý học và tâm lý học y học, kỹ năng giao tiếp, nhân cách-nhu cầu - động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Từ khóa: Tâm lý học y học, Đại cương về tâm lý học, Tâm lý học, Kỹ năng giao tiếp, Nhân cách y đức, Tâm lý học

pdf 51 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/06/2015 | Lượt xem:361 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận