• Câu hỏi ôn tập cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Câu hỏi ôn tập cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu thông tin đến các bạn gồm 7 câu hỏi ôn tập cuối kì Tư tưởng Hồ Chí Minh giúp hệ thống kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi sắp diễn ra.

   21 p itc 21/08/2020 154 1

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Tài liệu thông tin đến các bạn đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác – Lênin giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức.

   26 p itc 27/07/2020 151 1

 • Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tài liệu đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin với 11 câu hỏi giúp các bạn sinh viên hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.

   21 p itc 27/07/2020 155 1

 • Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương

  Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương

  Đề cương chi tiết học phần Logic học đại cương cung cấp các thông tin về môn học, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

   13 p itc 27/07/2020 164 1

 • Đề cương ôn tập môn Logic học

  Đề cương ôn tập môn Logic học

  Tài liệu cung cấp cho các bạn sinh viên những kiến thức đầy đủ nhất về môn Logic học đại cương và bài tập áp dụng siêu dễ hiểu. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương để phục vụ quá trình học tập và nghiên cứu, ôn luyện kiến thức cho các bài thi sắp diễn ra.

   65 p itc 27/07/2020 165 1

 • Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học

  Tài liệu giảng dạy môn Tâm lý y học - Đạo đức y học trình bày khái quát về tâm lý học y học; tâm lý cá nhân và những rối loạn thƣờng gặp; tâm lý người bệnh; tâm lý thầy thuốc; giao tiếp với người bệnh và người nhà bệnh nhân.

   69 p itc 27/07/2020 127 1

 • Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Đề cương môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Nội dung tài liệu bao gồm các nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1917 đến 1991; các mô hình và trào lưu xã...

   71 p itc 23/06/2020 150 1

 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác -  Lênin

  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin được trình bày với các nội dung chính: Đối tượng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, phương pháp nghiên cứu của kinh tế chính trị Mác - Lênin, chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin và sự cần thiết nghiên cứu nó,... Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   7 p itc 27/12/2019 180 1

 • Những tư tưởng cơ bản của Hegel về Logic học với tính cách là Logic biện chứng

  Những tư tưởng cơ bản của Hegel về Logic học với tính cách là Logic biện chứng

  Bài viết đề cập đến những tư tưởng của Hegel về Logic học và biện chứng trong hệ tống triết học của ông. Căn cứ vào sự phát triển của ý niệm tuyệt đôú mà Hegel đã cấu trúc hệ thống triết học của ông thành Logic học, triết học tự nhiên và triết học tinh thần. Quá trình nghiên cứu sự phát triển của Logic học với hình thức cổ điển...

   8 p itc 23/07/2019 198 1

 • Bài tập nhóm môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài tập nhóm môn: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Nhằm giúp các bạn đang học tập và nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo bài tập nhóm môn "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Nội dung bài tập trình bày về vai trò của Hồ Chí Minh về việc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nội dung...

   50 p itc 24/02/2016 312 1

 • Đề cương Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đề cương Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đề cương "Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam" cung cấp cho các bạn 10 câu hỏi bài tập có lời giải giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   25 p itc 24/02/2016 241 1

 • 10 câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Việt Nam

  10 câu hỏi bài tập ôn thi môn: Đường lối cách mạng Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo 10 câu hỏi bài tập ôn thi môn "Đường lối cách mạng Việt Nam" dưới đây để có thêm tài liệu học tập và ôn thi. Tài liệu giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng bài tập.

   15 p itc 24/02/2016 242 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số