• Phương thức ứng xử với thời cuộc trong tư tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Phương thức ứng xử với thời cuộc trong tư tưởng triết học Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Trong lịch sử tư tưởng Việt Nam, Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong số ít người có cuộc đời với tư tưởng và phương thức ứng xử với thời cuộc khá đặc biệt. Sống trọn thế kỷ XVI với nhiều biến động về chính trị, chiến tranh liên miên, đạo đức xã hội suy đồi, thời cuộc loạn ly, lòng người chao đảo, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã chủ động...

   14 p itc 27/07/2020 164 1

 • Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn triết học Mác – Lênin

  Tài liệu thông tin đến các bạn đề cương ôn thi tốt nghiệp môn Triết học Mác – Lênin giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo, hỗ trợ quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức.

   26 p itc 27/07/2020 185 1

 • Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

  Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trong học tập môn Triết học Mác – Lênin

  Bài viết tập trung nghiên cứu nội dung lý luận chung về năng lực tự học, các thành tố để phát triển năng lực tự học cho sinh viên, trên cơ sở đó phân tích làm rõ thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) trong học tập môn Triết học Mác - Lênin, đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển năng lực...

   8 p itc 27/07/2020 181 1

 • Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tổng hợp 11 câu hỏi đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin

  Tài liệu đề cương ôn tập triết học Mác - Lênin với 11 câu hỏi giúp các bạn sinh viên hệ thống hóa kiến thức, ôn luyện, chuẩn bị chu đáo cho các kì thi sắp đến.

   21 p itc 27/07/2020 200 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin giới thiệu đến các bạn nhập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   149 p itc 27/07/2020 179 1

 • Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Tìm hiểu triết lý giáo dục Hồ Chí Minh

  Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã dành phần lớn tâm trí cho giáo dục con người. Hệ thống luận điểm về giáo dục cùng với hoạt động thực tiễn giáo dục phong phú của Người đã đặt nền móng cho sự ra đời, phát triển của nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

   7 p itc 27/07/2020 145 1

 • Ebook Biến - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook Biến - Trương Lập Văn (chủ biên)

  Ebook giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: Chương 1 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tiên Tần, Chương 2 - Tư tưởng Biến thời Tần Hán, Chương 3 - Tư tưởng Biến thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Chương 4 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tùy Đường, Chương 5 - Tư tưởng Biến thời kỳ Bắc Tống, Chương 6 - Tư tưởng Biến thời kỳ Nam Tống, Chương 7...

   473 p itc 24/07/2019 334 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại) - Phần 2 gồm có 9 chương với những nội dung chủ yếu sau: Xôcrat, trường phái Mêga, Platôn, Arixtốt, Êpiquya, phái Xtôic, phái Platôn mới. Mời các bạn cùng tham khảo eboook để nắm chi tiết các nội dung.

   249 p itc 23/07/2019 215 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 1

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập I: Phép biện chứng cổ đại): Phần 1

  Tập 1 của cuốn sách "Lịch sử phép biện chứng" giới thiệu đến độc giả về phép biện chứng thời cổ đại. Tập 1 gồm có 13 chương, trong đó phần 1 sẽ trình bày 9 chương đầu với những nội dung cơ bản như: Những điều kiện lịch sử cho sự hình thành nền triết học và phép biện chứng cổ đại, quan niệm của triết học tự nhiên cổ đại về...

   197 p itc 23/07/2019 218 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 1

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 1

  Tập 2 của bộ sách "Lịch sử phép biện chứng" nắm bắt được tương đối đầy đủ những hiện tượng cơ bản trong lịch sử phép biện chứng ở giai đoạn thế kỷ XIV-XVIII. Trong phần 1 này của cuốn sách sẽ bao gồm những nội dung chính sau: vấn đề phép biện chứng trong thời đại thống trị của phương pháp tư duy siêu hình, phép biện chứng thời...

   345 p itc 23/07/2019 232 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 2

  Phần 2 của tập II về phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII sẽ trình bày về sự khủng hoảng siêu hình học và sự tăng cường các xu hướng biện chứng trong thế kỷ XVIII. Lịch sử phép biện chứng trong giai đoạn này (XIV-XVIII) sẽ là khởi điểm của một trong các nguồn gốc lý luận cho sự bùng nổ phép biện chứng duy tâm trong triết học cổ điển ở Đức...

   194 p itc 23/07/2019 237 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Phần 2 của tập sách "Phép biện chứng cổ điển Đức" gồm có những nội dung chính sau: sự hình thành phép biện chứng của Senling, kiến tạo và tiềm năng hóa, các đặc điểm mới của phương pháp biện chứng, về phương pháp nhận thức các mặt đối lập trong sự đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   314 p itc 23/07/2019 222 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số