Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) - Triết học cho bạn trẻ: Phần 1

Ebook Chat với René Descartes (1596 - 1650) của tác giả Bùi Văn Nam Sơn với cuộc “đối thoại” kỳ lạ giữa một nhà nghiên cứu triết học thời nay với các triết gia quá cố chưa? Chuyện tưởng như đùa ấy sẽ trở thành... sự thật. Khi chúng tôi xin lần lượt giới thiệu cùng bạn đọc các cuộc chat (tưởng tượng!) giữa nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn và các triết gia nổi tiếng trong quá khứ, trong đó tác giả Bùi Văn Nam Sơn sẽ nhập thân trong cả hai vai. Phần 1 ebook gồm một phần trình bày về phương pháp luận với các nội dung: hai mặt trận; gỡ tấm mặt nạ cho khoa học; ba cấp độ hoài nghi; luận cứ Cogito; có mấy loại ý niệm.... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung.