• Ebook Thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo năm 2014: Phần 1

  Ebook Thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo năm 2014: Phần 1

  Tài liệu Thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo năm 2014 được ấn hành bởi NXB Lao động Xã hội có kết cấu nội dung gồm 5 chương, phần 1 tài liệu trình bày về 3 chương đầu: Quản lý hoạt động thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng, ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p itc 30/01/2020 48 0

 • Ebook Thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo năm 2014: Phần 2

  Ebook Thương mại điện tử Việt Nam - Báo cáo năm 2014: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu giới thiệu tới bạn 3 nội dung cuối đó là tình hình hoạt động của các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tình hình hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng và thương mại điện tử trên nền tảng thiết bị di động. Mời các bạn cùng tim hiểu về Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam...

   59 p itc 30/01/2020 52 0

 • Ebook Thương mại điện tử (E-commercial)

  Ebook Thương mại điện tử (E-commercial)

  Ebook Thương mại điện tử (E-commercial) là quá trình mua bán hàng hoá hay dịch vụ thông qua mạng điện tử. Phương tiện phổ biến dùng trong ECommerce là Internet GIỚI THIỆU MÔN HỌC Công nghệ thông tin đã và đang thay đổi mạnh mẽ, nhanh chóng phương thức tiến hành hoạt động kinh doanh, thay đổi cơ bản các chiến lược và tổ chức công ty GIỚI THIỆU MÔN...

   184 p itc 30/01/2020 39 0

 • Ebook Cẩm nang thương mại điện tử cho doanh nhân (10/2005) - ThS. Dương Tố Dung

  Ebook Cẩm nang thương mại điện tử cho doanh nhân (10/2005) - ThS. Dương Tố Dung

  Cuốn sách này tập hợp những bài viết về thương mại điện tử với doanh nghiệp trong thời đại bùng nổ thông tin. Những bài viết được biên dịch hoặc sưu tầm từ những website hay các tạp chí khác nhau nên xin miễn bàn luận về bản quyền thông tin. Cuốn sách này là sự tổng hợp những yếu tố cần thiết đối với doanh nghiệp tham gia vào thương mại...

   84 p itc 30/01/2020 43 0

 • Ebook Khía cạnh văn hóa trong thương mại điện tử

  Ebook Khía cạnh văn hóa trong thương mại điện tử

  Tài liệu được NXB Chính trị Quốc gia xuất bản để góp thêm tài liệu làm rõ các yếu tố văn hóa - xã hội khi sử dụng thương mại điện tử, xuất phát từ góc độ văn hóa học, nội dung chủ yếu của tài liệu đã phân tích rõ mối quan hệ giữa môi trường văn hóa xã hội với thương mại điện tử, đặc biệt là bối cảnh văn hóa - xã hội nước ta...

   139 p itc 27/12/2019 24 0

 • Lợi ích tinh thần cảm nhận khi mua hàng trực tuyến

  Lợi ích tinh thần cảm nhận khi mua hàng trực tuyến

  Nghiên cứu này phát triển và xác nhận thang đo để đo lường lợi ích tinh thần cảm nhận của khách hàng khi họ mua hàng trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết về hành vi dự định, lý thuyết sự tự quyết, mô hình chấp nhận công nghệ, thuyết học tập và kiến tạo, học thuyết riêng tư và lý thuyết hiệu...

   15 p itc 27/12/2019 15 0

 • Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

  Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

  Bài viết "Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI" sẽ cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về thương mại Việt - Trung cũng như chỉ ra những tác động của tình trạng thương mại hiện nay (nhập siêu và cơ cấu hàng hóa trao đổi) đến nền kinh tế Việt Nam.

   10 p itc 27/12/2019 14 0

 • Thương vụ mua lại Paypal của Ebay: Cái kết không có hậu

  Thương vụ mua lại Paypal của Ebay: Cái kết không có hậu

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra cái nhìn tổng quát về thương vụ M&A của 2 công ty có tiếng trong ngành thương mại điện tử, đồng thời đưa ra 4 nguyên nhân lý giải cho việc thất bại sau 13 năm gắn kết. Cuối cùng tác giả đưa ra bài học cho các doanh nghiệp CNTT Việt nam khi thực hiện hoạt động M&A.

   9 p itc 27/12/2019 18 0

 • Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

  Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

  Nghiên cứu này phân tích tình hình ứng dụng các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam, kinh nghiệm ứng dụng thành công các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại Amazon.com, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng các công cụ thương...

   15 p itc 27/12/2019 19 0

 • Thương mại quốc tế toàn cầu 2005-2016 và triển vọng 2017

  Thương mại quốc tế toàn cầu 2005-2016 và triển vọng 2017

  Bài viết nghiên cứu xem xét và đánh giá những sự thay đổi trong thương mại quốc tế toàn cầu trong giai đoạn 2005-2015 và đặc biệt là sự giảm sút của năm 2016. Để đánh giá một cách sát thực tình trạng giảm sút này cũng như dự báo xu hướng tương lai của thương mại toàn cầu, bài viết đã phân tích và đánh giá về hoạt động thương mại quốc...

   27 p itc 27/12/2019 18 0

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết này phân tích một số nội dung chính của Hiệp định, tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Chile thời gian qua, từ đó nhận diện các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp và phỏng vấn chuyên gia, kết quả nghiên cứu cho thấy VCFTA mang đến nhiều cơ hội to lớn đối với các doanh nghiệp...

   9 p itc 27/12/2019 23 0

 • Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

  Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

  Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam...

   5 p itc 27/12/2019 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số