Giáo trình Thiết kế mạng - Nguyễn Gia Như, Lê Trọng Vĩnh (ĐH Duy Tân)

Giáo trình Thiết kế mạng có kết cấu gồm 4 chương trình bày về tổng quan thiết kế mạng, thiết kế mạng cục bộ, mạng cục bộ không dây, thiết kế mạng diện rộng. Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.