Bài giảng An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Phần mềm mã độc (Tiếp theo)

Bài giảng "An toàn và bảo mật hệ thống thông tin - Chương 2: Phần mềm mã độc" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về phần mềm mã độc, giải pháp tổng thể phòng chống phần mềm mã độc, phương pháp phát hiện và loại trừ phần mềm mã độc. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.