Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian

Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong, phân loại đường cong, biểu diễn đường cong, đường tham chiếu, đường cong Hermite,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.