Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa

Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình màu, phép trộn màu, mô hình màu HSV, chuyển đổi không gian màu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.