• Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Các thiết bị I/O" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tắc cơ bản của việc cài đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi, sử dụng các cổng và các khe cắm mở rộng để cài đặt bổ sung các thiết bị ngoại vi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   80 p itc 27/04/2020 179 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 1 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 1: Các kiến thức cơ bản về tin học" cung cấp cho người học các kiến thức: Máy tính điện tử, thông tin và xử lý thông tin, hệ đếm, biểu diễn thông tin trong máy tính, cấu trúc cơ bản của máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p itc 27/04/2020 178 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 2 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 2: Hệ điều hành và các chương trình tiện ích" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm và chức năng chính của hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, hệ điều hành Windows, một số phần mềm và tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p itc 27/04/2020 164 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 2): Chương 4 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Mảng và chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, mảng một chiều, mảng hai chiều, mãng chuỗi, chuỗi. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức đã học.

   24 p itc 27/04/2020 168 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng Kiến trúc máy tính (Phần 1): Chương 3 - Nguyễn Văn Huy

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 3: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, tính chất của thuật toán, biểu diễn thuật toán, các cấu trúc thuật toán cơ bản. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   19 p itc 27/04/2020 152 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ trong" cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ nhớ chính bán dẫn, cơ chế sửa lỗi, tổ chức bộ nhớ DRAM mở rộng. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   42 p itc 27/04/2020 174 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Tổ chức bộ nhớ của PC" cung cấp cho người học các kiến thức về các kiểu bộ nhớ vật lý trong PC, nâng cấp và cài đặt bộ nhớ, DOS và Windows 9x quản lý bộ nhớ như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p itc 27/04/2020 167 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo (tt)

  Phần tiếp theo bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Thiết bị ngoại vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thiết bị ngoại vi, module vào/ra, các kỹ thuật I/O, các bộ xử lý và kênh vào/ra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   51 p itc 27/04/2020 171 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Bộ nhớ cache" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về bộ nhớ máy tính, nguyên lý của bộ nhớ cache, các thành phần trong thiết kế bộ nhớ cache,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p itc 27/04/2020 163 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 8: Hệ đếm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thập phân, hệ nhị phân, hệ thập lục phân, chuyển đổi giữa các hệ đếm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung ci tiết.

   20 p itc 27/04/2020 173 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ xử lý số học" cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn vị số học và logic, biểu diễn số nguyên, phép toán số học với số nguyên, biểu diễn dấu chấm động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p itc 27/04/2020 171 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 10 - ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 10: Tập lệnh - Đặc điểm và chức năng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các đặc điểm của lệnh máy, các kiểu toán hạng, các kiểu dữ liệu Intel x86 và ARM, các loại hoạt động, các loại hoạt động Intel x86 và ARM. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p itc 27/04/2020 168 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số