• Quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử

  Quản lý thuế đối với các giao dịch thương mại điện tử

  Bài viết này sẽ đi sâu vàо việc рhân tích thực trạng TMĐT ở Việt Nаm và những khó khăn trоng quản lý thuế TMĐT. Từ đó đưа rа những đề xuất những giải рháр quản lý hiệu quả, tránh thất thu chо ngân sách nhà nước cũng như hоàn thiện khung рháр lý với TMĐT.

   8 p itc 23/06/2020 146 1

 • Những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ở Việt Nam

  Những thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử ở Việt Nam

  Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử (TMĐT) giữ một vị trí quan trọng đối với sự phát triển, thành công của các doanh nghiệp, bởi trong thị trường “mở” này mọi đối tượng đều có thể tham gia giao dịch, và việc làm giả, làm nhái thương hiệu, sản phẩm trở nên khá dễ dàng. Giống với nhiều quốc gia đang phát triển trong...

   3 p itc 23/06/2020 133 1

 • Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

  Kinh nghiệm quản lý thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại một số nước

  Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin như hiện nay, Việt Nam đang là thị trường màu mỡ cho phát triển thương mại điện tử. Thực tế này đòi hỏi thời gian tới cần phải tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Qua nghiên cứu cách thức quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh điện tử của...

   3 p itc 23/06/2020 74 1

 • Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội

  Các yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội

  Bài viết tập trung phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến nhận biết thương hiệu của sinh viên đối với các công ty thương mại điện tử trên phương tiện truyền thông xã hội.

   8 p itc 23/06/2020 127 1

 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên

  Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với website thương mại điện tử của doanh nghiệp - một nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên

  Bài viết tập trung nghiên cứu về một số nhân tố, ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của khách hàng về website thương mại điện tử của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thông qua nghiên cứu các yếu tố như Hình thức giao diện của website, nội dung của website, mức độ cập nhật thông tin của website, mức độ liên kết của website với các trang web khác.

   12 p itc 23/06/2020 143 1

 • Lợi ích tinh thần cảm nhận khi mua hàng trực tuyến

  Lợi ích tinh thần cảm nhận khi mua hàng trực tuyến

  Nghiên cứu này phát triển và xác nhận thang đo để đo lường lợi ích tinh thần cảm nhận của khách hàng khi họ mua hàng trên các trang thương mại điện tử tại Việt Nam. Nghiên cứu dựa trên các lý thuyết về hành vi dự định, lý thuyết sự tự quyết, mô hình chấp nhận công nghệ, thuyết học tập và kiến tạo, học thuyết riêng tư và lý thuyết hiệu...

   15 p itc 27/12/2019 186 1

 • Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

  Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

  Bài viết "Động thái quan hệ thương mại Việt Nam - Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI" sẽ cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về thương mại Việt - Trung cũng như chỉ ra những tác động của tình trạng thương mại hiện nay (nhập siêu và cơ cấu hàng hóa trao đổi) đến nền kinh tế Việt Nam.

   10 p itc 27/12/2019 176 1

 • Thương vụ mua lại Paypal của Ebay: Cái kết không có hậu

  Thương vụ mua lại Paypal của Ebay: Cái kết không có hậu

  Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra cái nhìn tổng quát về thương vụ M&A của 2 công ty có tiếng trong ngành thương mại điện tử, đồng thời đưa ra 4 nguyên nhân lý giải cho việc thất bại sau 13 năm gắn kết. Cuối cùng tác giả đưa ra bài học cho các doanh nghiệp CNTT Việt nam khi thực hiện hoạt động M&A.

   9 p itc 27/12/2019 178 1

 • Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

  Một số giải pháp ứng dụng các công cụ thương mại điện tử nhằm đẩy mạnh bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam

  Nghiên cứu này phân tích tình hình ứng dụng các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam, kinh nghiệm ứng dụng thành công các công cụ thương mại điện tử trong bán lẻ trực tuyến tại Amazon.com, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất cho các doanh nghiệp để tăng cường ứng dụng các công cụ thương...

   15 p itc 27/12/2019 193 1

 • Thương mại quốc tế toàn cầu 2005-2016 và triển vọng 2017

  Thương mại quốc tế toàn cầu 2005-2016 và triển vọng 2017

  Bài viết nghiên cứu xem xét và đánh giá những sự thay đổi trong thương mại quốc tế toàn cầu trong giai đoạn 2005-2015 và đặc biệt là sự giảm sút của năm 2016. Để đánh giá một cách sát thực tình trạng giảm sút này cũng như dự báo xu hướng tương lai của thương mại toàn cầu, bài viết đã phân tích và đánh giá về hoạt động thương mại quốc...

   27 p itc 27/12/2019 179 1

 • Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

  Bài viết này phân tích một số nội dung chính của Hiệp định, tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Chile thời gian qua, từ đó nhận diện các cơ hội và thách thức đối với Việt Nam. Thông qua phương pháp phân tích, tổng hợp và phỏng vấn chuyên gia, kết quả nghiên cứu cho thấy VCFTA mang đến nhiều cơ hội to lớn đối với các doanh nghiệp...

   9 p itc 27/12/2019 198 1

 • Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

  Nền kinh tế số của Việt Nam: Kịch bản phát triển và hành động cụ thể

  Thương mại điện tử tăng trưởng nhanh, nội dung số là điểm sáng, các dịch vụ chính phủ điện tử đang được triển khai nhanh chóng, nền kinh tế chia sẻ ngày càng phát triển… đó là những tiền đề quan trọng để khẳng định nền kinh tế số của Việt Nam là một sự phát triển tất yếu. Có 4 kịch bản cho tương lai nền kinh tế số của Việt Nam...

   5 p itc 27/12/2019 108 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số