• Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 12: Hiện thực ảo

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 12: Hiện thực ảo

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 12: Hiện thực ảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Virtual Reality, Định nghĩa Virtual Reality, kiến trúc hệ thống của Virtual, thành phần kiến trúc, công nghệ trong VR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p itc 22/09/2020 159 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface các phương pháp xây dựng

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface các phương pháp xây dựng

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface các phương pháp xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, constructive surface, bề mặt tổng hợp, bề mặt tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p itc 22/09/2020 149 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 8: Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo VRML

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 8: Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo VRML

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 8: Ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo VRML" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất, cấu trúc file VRML, phần tử cơ bản của VRML, cấu trúc cảnh, cấu trúc phân lớp, cấu trúc ảnh bitmap,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p itc 22/09/2020 161 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 7: Đường cong trong không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Đường cong, phân loại đường cong, biểu diễn đường cong, đường tham chiếu, đường cong Hermite,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p itc 22/09/2020 160 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 6: Màu sắc trong đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình màu, phép trộn màu, mô hình màu HSV, chuyển đổi không gian màu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p itc 22/09/2020 161 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 5: Nguyên lý 3D và phép chiếu - Projection" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên lý về 3D, đặc điểm của kỹ thuật đồ họa 3D, phép chiếu song song, phép biến đổi bối cảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p itc 22/09/2020 141 1

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa (Phần 2)

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa (Phần 2)

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4B: Các phép biến đổi trong không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận biến đổi 3 chiều, phép lấy đối xứng, hệ tọa độ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p itc 22/09/2020 135 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 4: Các phép biến đổi đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ bản, các phép biến đổi, hệ tọa độ đồng nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p itc 22/09/2020 127 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 3: Các giải thuật cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải thuật xén tỉa - Clipping, các thuật toán tô miền kín, phép tô mầu, phép xử lý antialiasing. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p itc 22/09/2020 127 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 2: Các giải thuật sinh các thực thể cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, rời rạc hóa điểm ảnh, giải thuật trung điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p itc 22/09/2020 115 0

 • Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo

  Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo

  Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 1: Kỹ thuật đồ họa và Hiện thực ảo" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm tổng quan của kỹ thuật đồ hoạ máy tính; các kỹ thuật đồ họa, phân loại các lĩnh vực của kỹ thuật đồ họa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p itc 22/09/2020 134 1

 • Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3

  Ebook 100 thủ thuật xử lý ảnh căn bản Photoshop 10: Phần 3 trình bày các thủ thuật về Photoshop như: Kỹ thuật tinh chỉnh khác trong Photoshop CS3, kỹ thuật tinh chỉnh khác trong Photoshop CS3, Chuyển đổi màu thành thang độ xám, tập trung sự chú ý vào tiêu điểm bằng cách khử bão hòa, tạo các bóng đổ cho các đối tượng, tạo bóng đổ toàn ảnh, tạo bóng...

   96 p itc 24/06/2020 177 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số