Bài giảng Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface các phương pháp xây dựng

Bài giảng "Đồ họa hiện thực ảo - Bài 10: Mô hình bề mặt – Surface các phương pháp xây dựng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, constructive surface, bề mặt tổng hợp, bề mặt tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.