• Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 7

  Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 7

  TẠO CÁC BẢN VẼ LẮP 3D Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh Assembly, các thao tác lắp ráp các bản vẽ chi tiết và đặt các ràng buộc thành một cụm chi tiết hay thành một máy cụ thể ở dạng 3D trên cơ sở SolidWorks, ở đó có thể mô phỏng các mô hình thiết kế. 7.1. Các bước tạo bản vẽ lắp, lệnh Mate 7.2. Lệnh Move Component 7.3. Lệnh Rotate...

   10 p itc 17/01/2012 276 4

 • Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 6

  Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 6

  TẠO CÁC ĐƯỜNG VÀ MẶT PHỨC TẠP TRONG KHÔNG GIAN Trong phần đầu của chương này trình bày các lệnh tạo các mặt phác thảo khác nhau như mặt nghiêng, mặt vuông góc với một đường cong, mặt tiếp xúc với mặt cong theo một đường sinh.v.v..Những mặt này sẽ là các mặt trung gian để thực hiện thiết kế các chi tiết phức tạp. Tiếp đó trình bày các...

   15 p itc 17/01/2012 257 4

 • Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 5

  Phần mềm thiết kế tự động 3D SolidWorks ( Nguyễn Anh Cường ) - Chương 5

  CÁC LỆNH HOÀN THIỆN KHỐI 3D Trong chương này chúng ta làm quen với các lệnh chỉnh sửa và hoàn thiện các khối cơ sở 3D đã được tạo bằng các lệnh ở các chương trước để tạo ra các chi tiết chính xác theo ý đồ thiết kế. 5.1. Lệnh Fillet/Round 5.2. Lệnh Chamfer 5.3. Lệnh Rib 5.4. Lệnh Shell 5.5. Lệnh Dome 5.6. Lệnh Simple Hole 5.7. Lệnh Hole Wizard 5.8....

   18 p itc 17/01/2012 259 4

 • Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm

  Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm

  “Phần mềm là một tập hợp bao gồm:  Các lệnh (chương trình máy tính) khi thực hịên thì đưa ra hoạt động và kết quả mong muốn.  Các cấu trúc dữ liệu làm cho chương trình thao tác thông tin thích hợp.  Các tài liệu mô tả thao tác và cách dùng chương trình.”

   65 p itc 17/01/2012 325 16

 • Hướng dẫn sử dụng Proteus

  Hướng dẫn sử dụng Proteus

  Proteus là phần mềm của hãng Labcenter dung để vẽ sơ đồ nguyên lý, mô phỏng và thiết kế mạch điện. Gói phần mềm chính ISIS dùng để vẽ sơ đồ nguyên lý và mô phỏng. ARES dùng đẻ thiết kế mạch in

   103 p itc 17/01/2012 341 1

 • Lập trình Java nâng cao part 10

  Lập trình Java nâng cao part 10

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   38 p itc 17/01/2012 261 6

 • Lập trình Java nâng cao part 9

  Lập trình Java nâng cao part 9

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   39 p itc 17/01/2012 274 4

 • Lập trình Java nâng cao part 8

  Lập trình Java nâng cao part 8

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   39 p itc 17/01/2012 278 7

 • Lập trình Java nâng cao part 7

  Lập trình Java nâng cao part 7

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   39 p itc 17/01/2012 259 5

 • Lập trình Java nâng cao part 6

  Lập trình Java nâng cao part 6

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   39 p itc 17/01/2012 262 5

 • Lập trình Java nâng cao part 5

  Lập trình Java nâng cao part 5

  Tài liệu “Giáo trinh lập trình Pascal” được biên soạn theo yêu cầu của giáo trinh môn học kỹ thuật lập trình nâng cao để giảng dạy, học tập cho giáo viên và sinh viên, học viên cao học ngành công nghệ thông tin. Tài liệu có thể được sử dụng như là nguồn tham khảo cho các cán bộ nghiên cứu cho những người tham gia các dự án phát triển phần...

   39 p itc 17/01/2012 306 8

Hướng dẫn khai thác thư viện số