Ebook Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: những thủ thuật nhỏ, sử dụng, sửa chữa và cài đặt phần mềm, chạy bất kì ứng dụng từ cửa sổ Run, những thủ thuật máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.