• Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan

  Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan

  Giáo trình Kinh tế chính trị chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, có kết cấu nội dung gồm 2 phần và 13 bài trình bày những vấn đề chung của kinh tế chính trị và những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam....

   209 p itc 05/09/2014 443 2

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các...

   95 p itc 11/12/2012 311 2

 • Triết học Trung Hoa

  Triết học Trung Hoa

  Tiểu Hán thư còn giữ một danh mục các quyển sách được biên soạn vào khoảng năm thứ 6 trước Công nguyên, trong đó các quyển sách của thư viện Hoang gia được xếp thành 7 loại. Loại thứ nhất là những tác phẩm cần thiết để giáo dục tầng lớp nho sĩ: trong số này, những tác phẩm được đánh giá cao nhất gồm những quyển đã được Khổng tử...

   140 p itc 11/12/2012 266 2

 • Ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Đối với cả dân tộc Việt Nam, ngay từ những năm đầu của thế kỷ XX, học thuyết của chủ nghĩa Mác - Lênin đã đến với nhân dân ta như tia sáng của bình minh. Người Việt Nam đầu tiên đến với chủ nghĩa Mác - Lênin là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Từ đó dân tộc Việt Nam bắt đầu bước ra khỏi đêm dài nô lệ, hòa vào dòng thác cách mạng của...

   5 p itc 27/12/2019 119 2

 • Các triết thuyết lớn

  Các triết thuyết lớn

  Triết học không phải được sinh ra trong một ngày, nó càng không phải được sinh ra từ chỗ không có gì. Nhưng những biểu tượng về thế giới và những minh triết mà người ta tưởng nó hoài thai từ đó chỉ thật sự chuẩn bị mảnh đất cho nó khi để cho ngỏn từ lý trí khẳng định tính đặc thù của nó

   177 p itc 11/12/2012 268 2

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

   Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng)

  Lịch sử cho thấy quá trình hình thành và phát triển môn kinh tế chính trị có những nhận thức khác nhau về đối tượng nghiên cứu. Chủ nghĩa trọng thương cho rằng, đối tượng nghiên cứu của môn kinh tế chính trị là lĩnh vực lưu thông mà chủ yếu là ngoại thương. Chủ nghĩa trọng nông chuyển đối tượng nghiên cứu từ lĩnh vực lưu thông sang lĩnh...

   257 p itc 11/12/2012 297 2

 • Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN

  Giáo trình giáo dục chính trị - Dùng trong đào tạo trình độ TCCN trình bày về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những nội dung được trình bày trong giáo trình hết sức cô đọng, sử dụng ngôn từ diễn giải những nội dung phức tạp của bộ môn khoa học Mác - Lênin trở nên dễ hiểu, phù...

   169 p itc 28/08/2017 277 2

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đối tượng nghiên cứu môn học: Đối tượng của môn học là tổ chức và hoạt động của Đảng và các phong trào cách mạng của quần chúng diễn ra dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ sự ra đời tất yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   211 p itc 11/12/2012 285 1

 • Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 15: Bài tập tình huống về công tác Đảng

  Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 15: Bài tập tình huống về công tác Đảng

  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 15: Bài tập tình huống về công tác Đảng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tình huống công tác Đảng , quan niệm, nguyên tắc; quy trình xử lý tình huống công tác Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p itc 24/02/2016 241 1

 • Kinh tế lượng

  Kinh tế lượng

  Hiện nay chưa có một định nghĩa chính xác và chính xác về kinh tế lượng. Các nhà khoa học nghiên cứu kinh tế lượng bắt đầu từ những cách tiếp cận khác nhau, do đó có những quan niệm khác nhau về kinh tế lượng. Theo các nhà kinh doanh thì Kinh tế lượng là việc áp dụng các kĩ thuật thống kê vào việc đánh giá, kiểm định các lý thuyết kinh tế.

   65 p itc 11/12/2012 295 1

 • Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Trắc nghiệm kinh tế chính trị Mác - Lênin, nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu,chuẩn bị thi môn kinh tế chính trị Mác - Lênintài liệu có biên soạn lại nhằm giúp các bạn củng cố kiến thức cơ bản cần nắm vững và tạo điều kiện tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn.

   39 p itc 11/12/2012 329 1

 • Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập III: Phép biện chứng cổ điển Đức): Phần 2

  Phần 2 của tập sách "Phép biện chứng cổ điển Đức" gồm có những nội dung chính sau: sự hình thành phép biện chứng của Senling, kiến tạo và tiềm năng hóa, các đặc điểm mới của phương pháp biện chứng, về phương pháp nhận thức các mặt đối lập trong sự đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   314 p itc 23/07/2019 206 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số