• Tài liệu ôn tập về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu ôn tập về tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều...

   52 p itc 11/12/2012 316 7

 • Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh

  Bài giảng môn học tư tưởng hồ chí minh

  Để đáp ứng kịp thời yêu cầu học tập, nghiên cứu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và ôn thi hết học phần môn "Tư tưởng Hồ Chí Minh" của sinh viên không chuyên ngành lý luận Mác-Lênin cuả cać trươǹ g Đaị hoc̣ thuộc Đại học Huế, cùng những bạn đọc xa gần có quan tâm đến môn học này, chúng tôi biên tập và cho ra mắt...

   132 p itc 11/12/2012 287 6

 • Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh

  Giáo trình chuẩn quốc gia môn Tư tưởng Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều...

   52 p itc 11/12/2012 313 4

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Thực hiện chương trình đổi mới việc giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học và cao đẳng, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, ngày 18 tháng 09 năm 2008, bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về chương trình các môn lý luận chính trị,...

   93 p itc 11/12/2012 307 3

 • Triết học Trung Hoa

  Triết học Trung Hoa

  Tiểu Hán thư còn giữ một danh mục các quyển sách được biên soạn vào khoảng năm thứ 6 trước Công nguyên, trong đó các quyển sách của thư viện Hoang gia được xếp thành 7 loại. Loại thứ nhất là những tác phẩm cần thiết để giáo dục tầng lớp nho sĩ: trong số này, những tác phẩm được đánh giá cao nhất gồm những quyển đã được Khổng tử...

   140 p itc 11/12/2012 266 2

 • Các triết thuyết lớn

  Các triết thuyết lớn

  Triết học không phải được sinh ra trong một ngày, nó càng không phải được sinh ra từ chỗ không có gì. Nhưng những biểu tượng về thế giới và những minh triết mà người ta tưởng nó hoài thai từ đó chỉ thật sự chuẩn bị mảnh đất cho nó khi để cho ngỏn từ lý trí khẳng định tính đặc thù của nó

   177 p itc 11/12/2012 268 2

 • Đại cương về Logic

  Đại cương về Logic

  Thuật ngữ "logic" được phiên âm từ tiếng nước ngoài (logic: tiếng anh , logique: tiếng pháp) thuật ngữ này có nguồn gốc từ Hilap là Logos, có nghĩa là lời nói, tư tưởng, lý tính, quy luật V.V.. Ngày nay ,người ta thường sử dụng thuật ngữ "logic" với những nghĩa sau: -Tính qui luật trong sự vận động và phát triển của thế giới qua.Đây chính là logic...

   90 p itc 11/12/2012 290 2

 • Logic học đại cương

  Logic học đại cương

  Tài liệu tham khảo Logic học đại cương - sách giáo khao dùng trong các trường đại học, Nhập môn lôgíc học (3tiết) 1. Đối t-ợng của lôgíc học 1.1. Đặc thù của lôgíc học nh- là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ “lôgíc”. Khách thể của lôgíc học là t- duy. Đây là khoa học về t- duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu t- duy,...

   89 p itc 11/12/2012 300 2

 • Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I - Khoa học Logic: Phần 1

  Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I - Khoa học Logic: Phần 1

  Ebook được dịch và chú giải bởi Bùi Văn Nam Sơn, phần 1 ebook giới thiệu và chú giải cặn kẽ đến từng tiểu đoạn như học thuyết về tồn tại, học thuyết về bản chất, học thuyết về khái niệm; khoa học logic; khái niệm sơ bộ; học thuyết tồn tại; học thuyết về bản chất; lượng thần thúy; đại lượng; hạn độ; bản chất như là cơ sở...

   752 p itc 23/07/2019 169 2

 • Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I - Khoa học Logic: Phần 2

  Ebook Bách khoa thư các Khoa học triết học I - Khoa học Logic: Phần 2

  Phần 2 ebook tiếp nối phần 1 với các nội dung: học thuyết về khái niệm; khái niệm chủ quan; phán đoán về chất; phán đoán của sự phản tư; phán đoán của sự tất yếu; phán đoán của khái niệm; cơ giới luận; nhận thức; ý muốn; mục đích luận... Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết các nội dung.

   402 p itc 23/07/2019 167 2

 • Lôgíc học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

  Lôgíc học đại cương - Nguyễn Anh Tuấn

  Nhập môn lôgíc học (3tiết) 1. Đối t-ợng của lôgíc học 1.1. Đặc thù của lôgíc học nh- là khoa học Giải thích 3 nghĩa khác nhau của thuật ngữ “lôgíc”. Khách thể của lôgíc học là t- duy. Đây là khoa học về t- duy. Có nhiều khoa học khác cũng nghiên cứu t- duy, riêng lôgíc học là khoa học về các hình thức và các quy luật của t- duy đúng đắn dẫn...

   89 p itc 11/12/2012 373 2

 • Ebook Quyển sách của cuộc đời: Phần 2 - NXB Tồng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Ebook Quyển sách của cuộc đời: Phần 2 - NXB Tồng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Con người và cái trí tự do, ý thức sâu sắc, lợi dụng là bị lợi dụng, vun quén tách rời,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p itc 30/05/2018 256 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số