• Đề cương bài giảng Tâm lý học nhận thức: Phần 2 - Th.S Quản Thị Lý

    Đề cương bài giảng Tâm lý học nhận thức: Phần 2 - Th.S Quản Thị Lý

    Đề cương bài giảng Tâm lý học nhận thức phần 2 gồm nội dung chương 3, 4, 5 của tài liệu. Chương 3 - Tư duy, trình bày về khái niệm về tư duy, các giai đoạn của tư duy, các thao tác tư duy, các loại tư duy. Chương 4 - Tưởng tượng, trình bày các khái niệm chung về tưởng tượng, các loại tưởng tượng, cách sáng tạo mới trong tưởng tượng. Chương 5 -...

     46 p itc 23/07/2019 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số