• NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì. tư tưởng Hồ chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam...

   58 p itc 11/12/2012 445 9

 • Câu hỏi ôn tập tâm lý học

  Câu hỏi ôn tập tâm lý học

  Phân tích bản chất của hiện tƣợng tâm lí ngƣời. Từ đó rút ra những kết luận cần thiết trong công tác và cuộc sống. 1. Tâm lí ngƣời:  Trong cuộc sống đời thƣờng, chữ “tâm” thƣờng đƣợc dùng ghép với các từ khác tạo thành các cụm từ “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “tâm tình”, “tâm trạng”,…đƣợc hiểu là lòng ngƣời,...

   132 p itc 11/12/2012 316 2

 • Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc

  Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc

  Mời các bạn sinh viên tham khảo Đề thi và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chọn lọc sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

   7 p itc 24/02/2016 252 2

 • Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sau đây là Đề cương và đáp án tham khảo môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị thi môn này. Chúc các bạn học tập và ôn thi hiệu quả.

   43 p itc 24/02/2016 324 2

 • Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 1

  Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 1

  Mời các bạn sinh viên tham khảo Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh sau đây. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học đại cương này.

   38 p itc 24/02/2016 299 2

 • Câu hỏi ôn tập Triết học

  Câu hỏi ôn tập Triết học

  Tài liệu bao gồm các câu hỏi Triết học có kèm theo đáp án và phân tích, áp dụng vào các tình huống thực tế. Một số câu hỏi trong tài liệu: phân tích mâu thuẫn giữa hệ thống triết học và phương pháp trong triết học của Hêghen; trình bày nội dung, cơ sở lí luận của nguyên tắc toàn diện và vai trò của nguyên tắc đó trong hoạt động nhận thức...

   15 p itc 23/07/2019 211 1

 • 70 câu trắc nghiệm Mac – Lenin có đáp án

  70 câu trắc nghiệm Mac – Lenin có đáp án

  Tài liệu với 70 câu hỏi trắc nghiệm của Mac – Lenin có kèm theo đáp án; mô phỏng đề thi trắc nghiệm hoàn chỉnh giúp người học có thể theo giỏi và hệ thống kiến thức một cách rõ ràng, ôn luyện, củng cố kiến thức về Mac – Lenin hiệu quả, đạt kết quả cao trong các bài thi.

   12 p itc 23/07/2019 194 1

 • Câu hỏi ôn tập môn Chính trị học

  Câu hỏi ôn tập môn Chính trị học

  Tài liệu gồm 60 câu hỏi của môn Chính trị học có kèm theo đáp án, tài liệu với các câu hỏi được biên soạn phù hợp với chương trình học giúp hệ thống, củng cố, ôn luyện kiến thức về môn Chính trị học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có kết quả cao trong các bài kiểm tra.

   38 p itc 23/07/2019 207 1

 • Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Gửi đến các bạn tài liệu Đề trắc nghiệm Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Tài liệu gồm có 689 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi học phần này. Để hiểu rõ hơn về nội dung câu hỏi mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   57 p itc 27/12/2019 217 1

 • 49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn: Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn: Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Đường lối, mời các bạn cùng tham khảo 49 câu hỏi tự luận kèm đáp án môn "Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam" dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

   59 p itc 24/02/2016 317 1

 • Ôn thi tốt nghiệp chính trị triết – Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Ôn thi tốt nghiệp chính trị triết – Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tài liệu gồm các câu hỏi ôn tập triết học và tư tưởng Hồ Chí Minh có kèm theo đáp án. Một số câu hỏi trong tài liệu: Triết học là gì? trình bày nội dung chủ yếu của vấn đề cơ bản của triết học, ý nghĩ cảu nó với nhận thức và thực tiễn của bản thân. Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ...

   22 p itc 23/07/2019 203 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số