Giáo trình Kinh tế chính trị - GS.TS. Phạm Quang Phan

Giáo trình Kinh tế chính trị chủ yếu đi sâu những nội dung cần thiết làm cơ sở thuận lợi cho học sinh ở các trường, lớp trung học kinh tế đi vào nghiên cứu ngành kinh tế cụ thể, có kết cấu nội dung gồm 2 phần và 13 bài trình bày những vấn đề chung của kinh tế chính trị và những vấn đề kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.