Ebook Biến - Trương Lập Văn (chủ biên)

Ebook giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: Chương 1 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tiên Tần, Chương 2 - Tư tưởng Biến thời Tần Hán, Chương 3 - Tư tưởng Biến thời kỳ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Chương 4 - Tư tưởng Biến thời kỳ Tùy Đường, Chương 5 - Tư tưởng Biến thời kỳ Bắc Tống, Chương 6 - Tư tưởng Biến thời kỳ Nam Tống, Chương 7 - Tư tưởng Biến đời Nguyên, Chương 8 - Tư tưởng Biến đời Minh, Chương 9 - Tư tưởng Biến khoảng thời kỳ Minh Thanh, Chương 10 - Tư tưởng Biến cận đại. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Từ khóa: Triết học Trung Quốc, Triết học Phương Đông, Tư tưởng Biến, Phạm trù Biến, Tư tưởng Biến của Nho gia, Tinh hoa Triết học

doc 473 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/07/2019 | Lượt xem:13 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận