• Chương V: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

  Chương V: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

  Sản xuất tạo ra những sản phẩm có thể nhận thức bằng xúc giác, rõ ràng dễ hiểu – Dịch vụ tạo ra những sản phẩm vô hình dạng, không nhận thức bằng xúc giác được, không cụ thể và rất trừu tượng – Nhưng hàng hóa không chỉ có tính cụ thể, mà nó còn có tính vô hình dạng – Và sản phẩm dịch vụ cũng không phải là dịch vụ...

   362 p itc 11/12/2012 258 1

 • Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  NNL của một tổ chức là toàn bộ các cá nhân của tổ chức có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định hoăc có huy động được nhămg thự hiện.Quản trị NNL là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được...

   272 p itc 11/12/2012 286 5

 • Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh hiện tại của công ty qua đó đưa ra quyết định đầu tư nhiều hơn hay ít hơn vào mỗi SBU. • Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty nhằm đưa ra quyết định đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới cho danh mục đầu tư của mình. • Đưa ra quyết định rời bỏ SBU kém hiệu quả.

   16 p itc 11/12/2012 1115 1

 • GIÁO TRÌNHQUẢN TRỊ HỌC

  GIÁO TRÌNHQUẢN TRỊ HỌC

  Hoàn thành chương này người học có thể: 1. Hiểu được khái niệm quản trị và sự cần thiết của quản trị trong các tổ chức. 2. Nắm bắt được bốn chức năng cơ bản của quản trị. 3. Mô tả các vai trò của nhà quản trị. 4. Xác định được các cấp quản trị trong một tổ chức và nhiệm vụ chủ yếu của mỗi cấp quản trị. 5. Hiểu được tại...

   191 p itc 11/12/2012 248 2

 • Bài giảng môn Quản Trị Văn Phòng

  Bài giảng môn Quản Trị Văn Phòng

  Nghĩa rộng: Là bộ máy làm việc tổng hợp, trực tiếp trợ giúp cho viêc điều hành của ban lãnh đạo một cơ quan, đơn vị. Nghĩa hẹp: Là trụ sở làm việc của một cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội và đối ngoại của cơ quan đơn vị đó.Mặn dù văn phòng có thể hiểu nhau nhưng đều có điểm chung đó là: Là bộ máy được tổ...

   141 p itc 11/12/2012 290 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số