• Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trình bày thực trạng Việt Nam; khái quát tình hình kinh tế; thách thức và vận hội đối với các đơn vị tham gia lĩnh vực vận tải; rà soát vấn đề, danh sách các giải pháp đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   201 p itc 27/07/2020 168 2

 • Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

  Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

  Bài viết Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại trình bày quan niệm về bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại, đặc điểm bán hàng trong nền kinh tế thị trường; phân tích vai trò của bán hàng và các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở cửa hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p itc 27/04/2020 183 1

 • Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

  Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam

  Bài viết này tác giả chủ yếu phân tích thực trạng của kinh tế tư nhân, một số bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

   16 p itc 29/11/2018 200 1

 • Tác động của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế và ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân ở Việt Nam

  Tác động của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế và ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân ở Việt Nam

  Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là đánh giá mức độ tác động trong ngắn hạn và dài hạn của các nguồn đầu tư, đặc biệt là đầu tư tư nhân trong nước đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời xem xét ngưỡng đầu tư công hợp lý tác động thúc đẩy đầu tư tư nhân đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam.

   18 p itc 29/11/2018 211 1

 • Đầu tư tư nhân: Động lực phát triển của nền kinh tế

  Đầu tư tư nhân: Động lực phát triển của nền kinh tế

  Trong bài viết này, tác giả chủ yếu phân tích vai trò của đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những yếu tố tác động tới việc thu hút đầu tư tư nhân ở Việt Nam.

   8 p itc 29/11/2018 215 1

 • Thực trạng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay

  Thực trạng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn hiện nay

  Trong thời gian vừa qua, khu vực kinh tế tư nhân cả nước nói chung và khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Hưng Yên nói riêng đã đóng góp tích cực vào phát triển và tăng trưởng kinh tế. Kinh tế tư nhân của Hưng Yên đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân địa phương. Tuy nhiên khu vực kinh tế tư nhân của Hưng Yên...

   11 p itc 29/11/2018 213 1

 • Ebook Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 1

  Ebook Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 1

  Cuốn sách Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 1 trình bày những vấn đề tổng quan về kinh tế Việt Nam và thế giới năm 2017 và xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2017. Bên cạnh đó, cuốn sách còn trình bày tình hình xuất, nhập khẩu các mặt hàng: nhóm hàng nông sản, thủy sản; nhóm hàng công nghiệp; nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản. Mời các bạn cùng...

   73 p itc 31/10/2018 209 1

 • Ebook Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 2

  Ebook Báo cáo xuất nhập khẩu Việt Nam 2017: Phần 2

  Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người đọc tình hình xuất khẩu, nhập khẩu của từng thị trường: thị trường Châu Á, thị trường Châu Âu, thị trường Châu Mỹ, thị trường Châu Đại Dương và thị trường Châu Phi. Ngoài ra, trong phần 2 này còn đề cập các chính sách, cơ chế xuất nhập khẩu và các điều ước liên...

   142 p itc 31/10/2018 224 1

 • Ebook Những điều doanh nghiệp cần biết về hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

  Ebook Những điều doanh nghiệp cần biết về hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

  Nội dung cuốn sách Những điều doanh nghiệp cần biết về hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản là quan điểm của tác giả và hoàn toàn không thể hiện quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu hay Bộ Công Thương. Phần 1 của cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc tình hình quan hệ hợp tác kinh tế của Việt Nam Nhật Bản, các chính sách...

   98 p itc 27/09/2018 275 1

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế - Phần 2

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế - Phần 2

  Giáo trình "Pháp luật trong thương mại quốc tế" được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương, trong phần 2 của giáo trình trình bày chương 2 với nội dung về tranh chấp trong thương...

   75 p itc 02/11/2017 317 1

 • Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế - Phần 1

  Giáo trình Pháp luật trong thương mại quốc tế - Phần 1

  Giáo trình "Pháp luật trong thương mại quốc tế" được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Pháp luật trong thương mại quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số tác giả trong nước và nước ngoài. Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương, trong phần 1 của giáo trình trình bày chương 1 với nội dung về nguồn luật điều...

   62 p itc 02/11/2017 288 1

 • Ebook Thương mại điện tử - Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng

  Ebook Thương mại điện tử - Thái Thanh Sơn, Thái Thanh Tùng

  Ebook Thương mại điện tử gồm có 8 chương trình bày về công nghệ thông tin và nền kinh tế mới, thương mại và thương mại điện tử, hạ tầng cơ sở công nghệ để thực hiện thương mại điện tử, an tòan và hiểm họa trong giao dịch điện tử, mã hóa và giải mã, thanh toán điện tử, thực hiện thương mại điện tử cho doanh nghiệp, thực trạng và...

   280 p itc 31/03/2015 453 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số