• Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 1

  Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 1

  Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 1 trình bày bối cảnh phát triển doanh nghiệp năm 2019; tổng quan phát triển doanh nghiệp việt nam năm 2019 và giai đoạn 2016-2019; một số nét chủ yếu về doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2016-2018; đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp; bộ chỉ tiêu đánh...

   198 p itc 27/07/2020 269 2

 • Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 2

  Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 2

  Ebook Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020: Phần 2 được tiếp nối phần 1 với các nội dung bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp năm 2019 và giai đoạn 2016-2019 (địa phương). Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết hơn các nội dung.

   382 p itc 27/07/2020 239 2

 • Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ebook Kho vận hiệu quả - Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trình bày thực trạng Việt Nam; khái quát tình hình kinh tế; thách thức và vận hội đối với các đơn vị tham gia lĩnh vực vận tải; rà soát vấn đề, danh sách các giải pháp đề xuất. Mời các bạn cùng tham khảo ebook để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   201 p itc 27/07/2020 237 2

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 8/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 8/2019

  Các nội dung của bản tin gồm: văn hóa công sở là phải phục vụ nhân dân tốt hơn; Thủ tướng Chính phủ tin vào tương lai tươi sáng của tỉnh Nghệ An; rà soát, giảm đầu mối trong các cơ quan tại Đà Nẵng; Ủy ban pháp luật của Quốc hội khảo sát tại tỉnh Bình Dương; tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra hoạt động...

   48 p itc 27/04/2020 335 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 6/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 6/2019

  Bản tin với các nội dung Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; gỡ đến cùng từng vướng mắc để bứt phá; đẩy mạnh cải cách thủ tục Hải quan theo hướng đơn giản, minh bạch; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam là hình mẫu làm bùng nổ ứng dụng khoa học công nghệ trong cách mạng 4.0; Bộ Quốc phòng rà soát,...

   51 p itc 27/04/2020 355 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 9/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 9/2019

  Bản tin với các nội dung ban tổ chức Trung ương không tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; mỗi ban nội chính tỉnh, thành phấn đấu phát hiện 2 vụ án tham nhũng; Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân hé lộ phương án sáp nhập sở ngành; văn phòng Chính phủ triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; Bộ Công an sẽ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục...

   46 p itc 27/04/2020 333 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 7/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 7/2019

  Các nội dung của bản tin gồm Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cải cách hành chính với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; ẫn nhiều vướng mắc kiểm tra chuyên ngành trong cơ chế một cửa Asean; Bộ quốc phòng việc giải thể các tổng cục phải cân nhắc hết sức kỹ càng; thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới nền...

   45 p itc 27/04/2020 308 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 10/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 10/2019

  Một số nội dung bản tin cung cấp như Thủ tướng chính phủ chấm dứt tình trạng đưa tư duy cũ, xin cho vào văn bản; Ủy ban thường vụ Quốc hội tạm dừng bổ nhiệm cán bộ tại nơi sắp xếp huyện, xã; cải cách tiền lương “tập trung xây dựng, thông qua đề án vị trí việc làm”; Bộ Y tế tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản...

   58 p itc 27/04/2020 328 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 26/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 26/2019

  Các nội dung bản tin cung cấp Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia giỏi giúp Lào trong lĩnh vực nội vụ; Xây dựng Chính phủ điện tử có những bước tiến đột phá; Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam quyết liệt cải thiện môi trường kinh doanh; tổ công tác của thủ tướng Chính phủ nhiều vướng mắc chính sách được tháo gỡ; đặc biệt quan tâm việc cải...

   49 p itc 27/04/2020 299 1

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 11/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 11/2019

  Bản tin cung cấp các thông tin Thủ tướng Chính phủ không để tình trạng “ngâm lâu”, gây ắc tắc cho sản xuất, kinh doanh; tạo đột phá mới về cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý công tác thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Quốc hội làm việc với tỉnh Kon Tum và tỉnh Bình Thuận; đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội; quy trình xây...

   39 p itc 27/04/2020 269 1

 • Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

  Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại

  Bài viết Bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại trình bày quan niệm về bán hàng trong hoạt động kinh doanh thương mại, đặc điểm bán hàng trong nền kinh tế thị trường; phân tích vai trò của bán hàng và các nghiệp vụ kỹ thuật bán hàng ở cửa hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p itc 27/04/2020 238 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 6/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 6/2014

  Tạp chí với các bài viết: so sánh hiệu quả sản xuất của các mô hình trồng lúa Tại huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang; các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách đến phố cổ Hội An; nghiên cứu ảnh hưởng phát thải CO2 đến nhiệt độ khí quyển và mực nước biển dâng; học nhóm như thế nào cho hiệu quả...

   133 p itc 25/10/2019 298 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số