Ebook Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Ebook "Hệ thống thông tin quản lý: Phần 1" trình bày nội dung thông qua các chương sau: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin, thiết kế cơ sở dữ liệu. Cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết và học tập tốt hơn.