• The Complete Guide to Option Pricing Formulas

  The Complete Guide to Option Pricing Formulas

  Long-established as a definitive resource by Wall Street professionals, The Complete Guide to Option Pricing Formulas has been revised and updated to reflect the realities of today's options markets. The Second Edition contains a complete listing of virtually every pricing formula_ all presented in an easy-to-use dictionary format, with expert author commentary and ready-to-use programming code. The Second Edition of this classic guide...

   572 p itc 27/01/2013 235 8

 • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

  Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân. Để đánh giá các hoạt động kinh doanh, người ta có nhiều chỉ tiêu khác nhau như doanh thu, tăng trưởng, lợi nhuận biên,...

   139 p itc 11/12/2012 291 7

 • quản trị chiến lược

  quản trị chiến lược

  Quản trị chiến lược là quá trình xác định các mục tiêu chiến lược của tổ chức, xây dựng các chính sách và kế hoạch để đạt được các mục tiêu và phân bổ các nguồn lực của tổ chức cho việc thực hiện các chính sách, kế hoạch này. Nhiệm vụ bao gồm : thiết lập mục tiêu - tức xác định tổ chức muốn đi đâu, về đâu; xây dựng kế...

   40 p itc 11/12/2012 277 6

 • Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  NNL của một tổ chức là toàn bộ các cá nhân của tổ chức có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định hoăc có huy động được nhămg thự hiện.Quản trị NNL là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được...

   272 p itc 11/12/2012 286 5

 • Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực này lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đây là nguồn lực tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó.

   84 p itc 11/12/2012 344 5

 • Tài liệu Những vấn đề lí luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu Những vấn đề lí luận cơ bản về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Tài liệu này trình bày các nội dung sau: vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ hàng hóa đối với doanh nghiệp, nội dung chủ yếu của quá trình tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp, sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp,...

   31 p itc 31/03/2015 294 4

 • Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   10 p itc 12/06/2013 296 4

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 – PGS.TS. Lê Văn Tâm, PGS.TS. Ngô Kim Thanh (đồng chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 1 của giáo trình "Quản trị doanh nghiệp" trình bày các nội dung của phần 1và phần 2 bao gồm: Giới thiệu chung về quản trị doanh nghiệp (đại cương về quản trị doanh nghiệp, nhà quản trị, chức năng và lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp), chỉ huy trong quản trị doanh nghiệp (giám đốc doanh nghiệp, phân...

   60 p itc 24/06/2015 493 4

 • Giáo trình Quản trị nhân lực: Phần 1 – ThS. Nguyễn Văn Điểm, ThS. Nguyễn Ngọc Quản (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Giáo trình Quản trị nhân lực: Phần 1 – ThS. Nguyễn Văn Điểm, ThS. Nguyễn Ngọc Quản (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

  Phần 1 giáo trình "Quản trị nhân lực" trình bày các nội dung: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực (vai trò của quản trị nhân lực, phân chia trách nhiệm quản trị nhân lực), kế hoạch hóa và bố trí nhân lực (thiết kế và phân tích công việc, tuyển chọn nhân lực, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, bố trí nhân lực và buộc thôi việc), tạo...

   131 p itc 24/06/2015 481 4

 • Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 5/2019

  Bản tin Cải cách hành chính Bản tin nội bộ của văn phòng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Số 5/2019

  Nội dung của bản tin gồm Thủ tướng Chính phủ thời cơ rất lớn nhưng tuyệt đối không được chủ quan; đoàn kết một lòng nhất định bứt phá thành công; phát huy tốt nhất tiềm năng của đội ngũ trí thức để nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia; thủ tướng Chính phủ phân công soạn thảo 3 dự án luật; phê duyệt kế hoạch thực hiện hiệp định...

   46 p itc 20/09/2019 170 3

 • 100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  100 điều doanh nhân trẻ cần biết

  Đối với doanh nhân trẻ thì việc thành lập công ty có lẽ không " đáng sợ" bằng quá trình điều hành, quản lý sao cho công ty phát triển ổn định, đảm bảo được mức doanh thu và lợi nhuận như dự tính ban đầu. Số lượng các doanh nghiệp trụ vững được sau quãng thời gian 2- 3 năm đầu có lẽ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ.

   57 p itc 11/12/2012 247 3

 • Điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và tác động của việc gia nhập này đối với tình hình phân phối thu nhập

  Điều kiện gia nhập WTO của Việt Nam và tác động của việc gia nhập này đối với tình hình phân phối thu nhập

  Sau nhiều năm chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và thiếu hụt việc thực hiện chính sách đổi mới vào những năm 1986 đánh dấu bước khởi đầu của 1 giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế việt nam 1 trong nền kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giối cùng với trung quốc, sự gia tăng này đã góp phần cãi thiện đáng kể các chỉ...

   82 p itc 11/12/2012 223 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số