• Nghiên cứu Khoa học: Đạo đức kinh doanh - Thực trạng và giải pháp

  Nghiên cứu Khoa học: Đạo đức kinh doanh - Thực trạng và giải pháp

  Nghiên cứu Khoa học: Đạo đức kinh doanh - Thực trạng và giải pháp là đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải ba cấp học viện 2014 của Học Viện Tài Chính có mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ thực chất đạo đức và đạo đức kinh doanh, thực trạng kinh doanh hiện nay của doanh nghiệp tại Việt Nam từ đó đề xuất giải pháp.

   96 p itc 28/11/2014 323 1

 • Continuous-Time Methods in Finance: A Review and an Assessment

  Continuous-Time Methods in Finance: A Review and an Assessment

  Continuous-Time Methods in Finance: A Review and an Assessment SURESH M. SUNDARESAN* ABSTRACT I survey and assess the development of continuous-time methods in finance during the last 30 years. The subperiod 1969 to 1980 saw a dizzying pace of development with seminal ideas in derivatives securities pricing, term structure theory, asset pricing, and optimal consumption and portfolio choices. During the period 1981 to 1999 the theory has been...

   54 p itc 17/01/2013 319 1

 • Salient Value Similarity, Social Trust, and Risk/Benefit Perception

  Salient Value Similarity, Social Trust, and Risk/Benefit Perception

  Risk Analysis, Vol. 20, No. 3, 2000 Salient Value Similarity, Social Trust, and Risk/Benefit Perception Michael Siegrist,1* George Cvetkovich,1 and Claudia Roth2 It was postulated that shared values determine social trust in institutions and persons related to a technology: One has trust in people holding similar salient values. Furthermore, it was hypothesized that social trust has a positive influence on perceived benefits and a...

   10 p itc 08/01/2013 288 1

 • Rethinking Value-Based Management

  Rethinking Value-Based Management

  Rethinking Value-Based Management ERIC OLSEN Value-based management theories have fallen short in practice, especially when it comes to investor strategy. Eric Olsen is a senior vice president and Worldwide Topic Area Leader for Value Management for the Boston Consulting Group. He is based in the firm's Chicago office. For further information, go to www.bcg.com. n the early 1990s, the business press, securities analysts, and management...

   16 p itc 08/01/2013 275 1

 • On the Value of Scepticism

  On the Value of Scepticism

  On the Value of Scepticism Bertrand Russell I wish to propose a doctrine which may, I fear, appear wildly paradoxical and subversive. The doctrine in question is this: that it is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true. I must, of course, admit that if such an opinion became common it would completely transform our social life and our political system; since both are at present faultless,...

   8 p itc 08/01/2013 280 1

 • Đề Bài : Sưu tầm thực tế về thực trạng của nghành logistics tại VN hiện nay. Phân tích tác động của TMĐT tới logistics KD. Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam cho logistics TMĐT

  Đề Bài : Sưu tầm thực tế về thực trạng của nghành logistics tại VN hiện nay. Phân tích tác động của TMĐT tới logistics KD. Mức độ sẵn sàng của các doanh nghiệp Việt Nam cho logistics TMĐT

  Quản trị hậu cần là một bộ phận của quản trị chuỗi cung ứng, bao gồm quá trình hoạch định, thực thi và kiểm soát một cách quả dòng lưu chuyển và dự trữ nguyên vật liệu, bán thành phầm, thành phẩm và dòng thông tin từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu dùng với mục tiêu thỏa mãn đúng yêu cầu và đòi hỏi của khách hàng. Thông qua định nghĩa...

   22 p itc 11/12/2012 296 0

 • Đề Cương Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại Kinh Tế Quốc Dân

  Đề Cương Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại Kinh Tế Quốc Dân

  Câu 1: Các khái niệm DNTM, KDTM. Đặc điểm KDTM trong cơ chế thị trường ở Việt Nam. 1. K/n TM và KDTM. – KN TM: + Theo nghĩa hẹp: TM được hiểu là quá trình mua bán h2 trên thị trường. + Theo nghĩa rộng:

   35 p itc 11/12/2012 317 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số