• HÌNH HỌC HỌA HÌNH

  HÌNH HỌC HỌA HÌNH

  Giáo trình hình học họa hình này soạn theo chương trình cải cách của bộ giáo dục và đào tạo. Giáo trình nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên các hệ đào tạo của các ngành kỹ thuật trong các năm cơ bản.

   100 p itc 11/12/2012 295 5

 • Giới hạn đạo hàm- vi phân- tích phân

  Giới hạn đạo hàm- vi phân- tích phân

  Giới hạn đạo hàm- vi phân- tích phân. Có thể hiểu đơn giản tích phân như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Giả sử cần tính diện tích một hình phẳng được bao bởi các đoạn thẳng, ta chỉ việc chia hình đó thành các hình nhỏ đơn giản hơn và đã biết cách tính diện tích như hình tam giác, hình vuông, hình thang, hình chữ nhật..

   152 p itc 11/12/2012 276 1

 • Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

  Ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng

  Tài liệu ôn tập kiến thức cơ bản về hình học phẳng, dành cho các bạn học sinh khối Trung học Phổ thông, tài liệu giúp các bạn học sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kì thi đại học quan trọng nắm vững được các kiến thức về hình học như các hệ thức lượng, các định lý hàm cosin, định lý hàm sin, đường trung...

   103 p itc 11/12/2012 249 2

 • Bài giảng Toán hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán hàm nhiều biến

  Khái niệm hàm hai biến hay n biến, n ≥ 3, khá trừu tượng đối với các tân sinh viên. Nếu chỉ bằng phương pháp thuyết trình, giảng viên trình bày tuần tự khái niệm, định nghĩa, các công thức thì rõ ràng sinh viên sẽ tiếp thu một cách thụ động, kém hiệu quả. Chúng ta có thể tổ chức theo nhóm hoặc bằng sự trợ giúp của công nghệ thông tin ôn tập...

   239 p itc 11/12/2012 293 3

 • Giáo trình Tóan chuyên đề

  Giáo trình Tóan chuyên đề

  Giáo trình này được biên soạn nhằm trang bị các tri thức toán học cốt yếu để làm công cụ học tập và nghiên cứu các môn học chuyên ngành cho sinh viên các ngành kỹ thụât thuộc Đại học Đà Nẵng. Nội dung giáo trình gồm có 8 chương với thời lượng 60 tiết ( 4 đơn vị học trình) được chia làm hai chuyên đề nhỏ: Hàm biến phức và phương trình...

   156 p itc 11/12/2012 253 3

 • Từ điển Tóan học Anh- Việt

  Từ điển Tóan học Anh- Việt

  Trong quá trình học toán, ngoài những tài liệu tiếng Việt, chúng ta cần phải tìm hiểu thêm ở một số tài liệu tiếng nước ngoài, mà chủ yếu là tiếng Anh. Tuy nhiên hiện nay một cuốn từ điển Anh-Việt chuyên ngành đủ dùng cho chúng ta ở một mức độ nhất định là tương đối khó tìm Và đây là 1 cuốn từ điển Toán học A-V dành cho các bạn nghiên...

   451 p itc 11/12/2012 271 4

 • Giáo trình toán cao cấp A2

  Giáo trình toán cao cấp A2

  R mũ n và các tập con: với n là một số nguyên dương, ký hiệu R mũ n được dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ số thực (x1, x2,..., xn) và ta thường gọi R mũ n là không gian (thực) n chiều. Khi bộ số thực (x1,x2,...,xn) được đặt tên là P thì ta viết tắt là: P(x1, x2,..., xn)

   126 p itc 11/12/2012 280 5

 • Từ điển Toán học Anh - Việt

  Từ điển Toán học Anh - Việt

  Tài liệu tham khảo Từ điển Toán học Anh - Việt, Khoảng 17 000 từ, Nhà xuất bản KH và KT, In lần thứ 2 - 1976, Tập thể hiệu đính: Phan Đức Chính, Lê Minh Khanh, Nguyễn Tấn Lập, Lê Đình Thịnh, Nguyễn Công Thuý, Nguyễn Bác Văn Tiểu ban duyệt: Lê Văn Thiêm, Phan Đình Diệu, Trần Vinh Hiển, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Đình Trí, Hoàng Tuỵ . Với những...

   197 p itc 11/12/2012 254 5

 • Từ điển Toán học Anh Việt

  Từ điển Toán học Anh Việt

  Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng đó là môn học về "hình và số." Theo quan điểm chính thống, nó là môn học nghiên cứu về các cấu trúc trừu tượng định nghĩa từ các tiên đề, bằng cách sử dụng Luận lý học (lôgic) và ký hiệu toán học. Các quan điểm...

   451 p itc 11/12/2012 265 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số