• Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 2

  Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bất định, tích phân xác định, hàm nhiều biến số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p itc 27/05/2020 265 3

 • Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 1

  Ebook Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến: Phần 1

  Phần 1 cuốn Giải tích I - Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến cung cấp cho người học các kiến thức: Tập hợp các số thực, hàm số một biến số, đạo hàm và vi phân, các định lý về hàm khả vi và áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p itc 27/05/2020 280 2

 • Giáo trình Thống kê ứng dụng

  Giáo trình Thống kê ứng dụng

  Nội dung của giáo trình bao gồm 4 chương: xác định cách tính toán các đại lượng cơ bản của xử lý thống kê; xác định phương pháp so sánh hai tổng thể; phân tích hồi qui và tương quan tuyến tính; ứng dụng các kiểu bố trí thí nghiệm.

   57 p itc 27/05/2020 269 1

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức 2 chương đầu tiên bao gồm: Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới, lý thuyết phục vụ công cộng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p itc 27/05/2020 279 3

 • Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Giáo trình Mô hình toán ứng dụng (Có hướng dẫn sử dụng phần mềm): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Mô hình toán ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình điều khiển dự trữ. Cuối chương có phần bài tập và phụ lục để người học có thể ôn tập và cũng cố kiến thức.

   112 p itc 27/05/2020 254 3

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p itc 27/05/2020 270 1

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết thống kê (Dùng cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Lý thuyết thống kê cung cấp cho người học các kiến thức: Một số vấn đề chung về thống kê học, quá trình nghiên cứu thống kê, phân tổ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p itc 27/05/2020 278 1

 • Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa biến số, thống kê mô tả, tổng hợp số liệu với các biến định tính, tổng hợp số liệu với các biến định lượng, thống kê suy luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p itc 27/04/2020 191 1

 • Bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm

  Đây là tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn MTH10403 Giải tích hàm tại Khoa Toán - Tin học. Bài giảng Giải tích hàm với các nội dung: không gian Mêtríc, không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục, không gian Hilbert... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập hiệu...

   73 p itc 27/04/2020 201 2

 • Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng với các nội dung các loại bài toán tối ưu (quy hoạch toán học); quy hoạch phi tuyến; quy hoạch rời rạc; quy hoạch đa mục tiêu... Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   23 p itc 25/10/2019 221 1

 • Bài tập Mô phỏng lần 5 (Phương trình vi phân riêng phần PDE)

  Bài tập Mô phỏng lần 5 (Phương trình vi phân riêng phần PDE)

  bài viết nghiên cứu phương trình vi phân riêng phần PDE; giải phương trình vi phân riêng phần; dùng hàm mesh của matlab để vẽ nghiệm của phương trình vi phân riêng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   5 p itc 25/10/2019 211 1

 • Hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton

  Hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton

  Bài viết nghiên cứu hàm Gamma P-adic và các đồng dư thức từ đó, suy ra được một số đồng dư thức trong số học liên quan đến hệ số Newton. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   12 p itc 25/10/2019 211 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số