• Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu - Lưu Ngọc Hoạt

  Bài giảng Đại cương về mục tiêu, biến số và phân tích số liệu trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa biến số, thống kê mô tả, tổng hợp số liệu với các biến định tính, tổng hợp số liệu với các biến định lượng, thống kê suy luận,.... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p itc 27/04/2020 220 1

 • Bài giảng Giải tích hàm

  Bài giảng Giải tích hàm

  Đây là tóm tắt một số nội dung lí thuyết và danh sách bài tập dùng cho môn MTH10403 Giải tích hàm tại Khoa Toán - Tin học. Bài giảng Giải tích hàm với các nội dung: không gian Mêtríc, không gian định chuẩn, ánh xạ tuyến tính liên tục, không gian Hilbert... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức, phục vụ cho quá trình học tập hiệu...

   73 p itc 27/04/2020 237 2

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về "Cơ sở của quang hình và quang sóng" bao gồm: NHững cơ sở của quang hình học, những cơ sở của quang học sóng, giao thoa sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p itc 27/04/2020 255 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p itc 27/04/2020 251 1

 • Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng Phần 3: Tối ưu hóa

  Bài giảng với các nội dung các loại bài toán tối ưu (quy hoạch toán học); quy hoạch phi tuyến; quy hoạch rời rạc; quy hoạch đa mục tiêu... Để nắm chi tiết kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   23 p itc 25/10/2019 248 1

 • Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng Phương pháp thể tích hữu hạn giải các bài toán

  Bài giảng với các nội dung: tạo lưới, sai phân hóa, rời rạc hóa phương trình tích phân, thuật toán ma trận ba đường chéo TDMA, bài tập mô hình hóa và mô phỏng sử dụng phương pháp thể tích hữu hạn; bài toán lan truyền chất...

   26 p itc 25/10/2019 239 1

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 2: Giới thiệu tổng quan (Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm)

  Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 2: Giới thiệu tổng quan (Bài 3: Ứng dụng của đạo hàm)

  Bài giảng biên soạn dựa trên môn Toán cao cấp A1 với bài ứng dụng của đạo hàm gồm các nội dung: phương trình tiếp tuyến, tính gần đúng và giới hạn, dùng khai triển Maclaurin để tính giới hạn có dạng vô định, chiều biến thiên và cực đại trị địa phương của hàm số, tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, sơ đồ khảo sát hàm số…...

   20 p itc 19/08/2019 239 1

 • Bài giảng Bài 8: Ứng dụng tích phân - TS. Nguyễn Quốc Lân

  Bài giảng Bài 8: Ứng dụng tích phân - TS. Nguyễn Quốc Lân

  Bài giảng với các nội dung: ứng dụng hình học của tích phân, tính diện tích hình phẳng, tính độ dài đường cong, tính thể tích vật thể tròn xoay, tính diện tích mặt tròn xoay. Để nắm chi tiết kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   331 p itc 19/08/2019 221 1

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 1: Giới thiệu tổng quan (Bài 1: Giới hạn)

  Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 1: Giới thiệu tổng quan (Bài 1: Giới hạn)

  Định nghĩa giới hạn, các quy tắc giới hạn, mốt số giới hạn cơ bản, sự mở rộng khái niệm về giới hạn, các dạng vô định, các kỹ thuật khử dạng vô định, một số ví dụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   15 p itc 19/08/2019 228 1

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 3: Giới thiệu tổng quan (Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định)

  Bài giảng Toán cao cấp A1 - Chương 3: Giới thiệu tổng quan (Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định)

  Bài giảng nghiên cứu về nguyên hàm và tích phân bất định, định nghĩa nguyên hàm, tích phân bất định, tích phân bằng phương pháp phân tích, tích phân bằng phương pháp đổi biến, tích phân bằng phương pháp tích phân từng phần, một số từ khóa và thuật ngữ cần lưu ý. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   15 p itc 19/08/2019 214 1

 • Bài giảng môn Đại số A1 - Chương 2: Định thức

  Bài giảng môn Đại số A1 - Chương 2: Định thức

  Bài giảng cung cấp các kiến thức về môn Đại số A1, chương 2 với nội dung: định nghĩa và các tính chất của định thức; định thức và ma trận khả nghịch; quy tắc Cramer. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết các kiến thức liên quan đến môn Đại số A1.

   29 p itc 19/08/2019 207 1

 • Bài giảng Các phân phối xác suất thường gặp

  Bài giảng Các phân phối xác suất thường gặp

  Bài giảng với các nội dung: phân phối nhị thức, phân phối poisson, bảng tra phân phối poisson, định lý poisson, mô hình poisson, phân phối đều, phân phối mũ, phân phối chuẩn, xác suất của phân phối chuẩn, phân phối chuẩn hóa, tính xác suất, xấp xỉ phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn... Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng...

   53 p itc 19/08/2019 140 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số