Ebook Toán rời rạc (Tập 1): Phần 1 – Nguyễn Địch, Nguyễn Thị Thu Thủy

Phần 1 của cuốn sách “Toán rời rạc: Tập 1 - Lý thuyết” trình bày các nội dung: Tập hợp và ánh xạ, bài toán đếm, bài toán liệt kê, bài toán tồn tại. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang theo học các khối ngành Khoa học tự nhiên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.
 

Từ khóa: Toán rời rạc, Bài toán đếm, Bài toán liệt kê, Bài toán tồn tại, Tập hợp ánh xạ, Tập hợp phân tử

pdf 102 trang | Chia sẻ: tailieu_itc | Ngày:24/06/2015 | Lượt xem:190 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận