Ebook Lịch sử phép biện chứng (Tập II: Phép biện chứng thế kỷ XIV-XVIII): Phần 1

Tập 2 của bộ sách "Lịch sử phép biện chứng" nắm bắt được tương đối đầy đủ những hiện tượng cơ bản trong lịch sử phép biện chứng ở giai đoạn thế kỷ XIV-XVIII. Trong phần 1 này của cuốn sách sẽ bao gồm những nội dung chính sau: vấn đề phép biện chứng trong thời đại thống trị của phương pháp tư duy siêu hình, phép biện chứng thời đại Phục Hưng (thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XVII), phép biện chứng thời kỳ thống trị của các hệ thống siêu hình học (thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII). Mời các bạn đón đọc.
Đăng nhập để bình luận