• Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI gồm 5 phần. Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức Quốc tế, phần 2: Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, phần 3: Các chính sách và giải pháp chung cấp hệ thống, phần 4: Chính sách giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non và...

   655 p itc 05/09/2014 239 3

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

   79 p itc 27/07/2015 238 3

 • Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

  Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

  Đối với giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống giáo dục.

   278 p itc 11/12/2012 216 3

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

   112 p itc 05/09/2014 246 3

 • Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Cuốn sách Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của PGS.TS. Nghiêm Đình Vì & Th.S. Nguyễn Đắc Hưng biên soạn là cuốn sách có giá trị về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài. Cuốn sách phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi...

   79 p itc 11/06/2014 203 3

 • Tiếp cận đa chiều về quản lí hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp cận đa chiều về quản lí hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nghiên cứu này tiếp cận khảo sát chất lượng quản lí đào tạo (QLĐT) theo phương pháp điều tra thông qua phiếu hỏi và áp dụng ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - một mô hình đại học hai cấp, có tính tự chủ và đặc thù cao; có tính độc lập tương đối với hệ thống giáo dục của cả nước

   13 p itc 28/08/2017 201 3

 • Bài giảng Lập kế hoạch bài giảng

  Bài giảng Lập kế hoạch bài giảng

  Bài giảng "Lập kế hoạch bài giảng" với mục tiêu giải thích tại sao kế hoạch bài giảng lại quan trọng; xác định bài giảng, kế hoạch bài giảng và kế hoạch hàng ngày; liệt kê và giải thích các giai đoạn của một bài giảng đầy đủ;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   32 p itc 02/11/2017 200 2

 • Ebook Người Thái: Phần 2

  Ebook Người Thái: Phần 2

  Bộ sách "Việt Nam các dân tộc anh em" gồm 48 tập giới thiệu tới người đọc các kiến thức về lịch sử tộc người, các hoạt động kinh tế mưu sinh, tập quan trong việc dựng nhà, ăn, ở, mặc,... của các dân tộc trên khắp đất nước. Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Người Thái", phần 2 trình bày các đặc điểm hoa văn, tang lễ...

   64 p itc 18/12/2015 251 2

 • Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam: Phần 1 - NXb Hồng Đức

  Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam: Phần 1 - NXb Hồng Đức

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Nghi lễ thờ cúng tại nhà (Những nét cơ bản về tín ngưỡng thờ cúng tại nhà của người Việt, những ngày lễ tết tiêu biểu trong năm). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   143 p itc 30/06/2018 154 2

 • Bảo tồn di sản văn hóa qua ba lần tu bổ di hài các vị thiền sư ở chùa Đậu (Hà Tây), chùa Phật Tích và chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)

  Bảo tồn di sản văn hóa qua ba lần tu bổ di hài các vị thiền sư ở chùa Đậu (Hà Tây), chùa Phật Tích và chùa Tiêu Sơn (Bắc Ninh)

  Bảo tồn di sản văn hóa qua ba lần tu bổ di hài các vị thiền sư ở chùa Đậu, chùa Phật Tích và chùa Tiêu Sơn; có ý nghĩa của về mặt khoa học, văn hóa và chứng minh đường lối đúng đắn của Đảng và nhà nước trong việc bảo tồn di vật văn hóa, những dấu son làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

   12 p itc 20/09/2019 111 2

 • Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo - Trần Ngoc Giao

  Bài giảng Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo trình bày về các bối cảnh tác động đến giáo dục và đào tạo như toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, công nghệ thông tin; các bước phát triển chương trình, kết quả của thiết kế chương trình đào tạo.

   52 p itc 27/07/2015 244 2

 • Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Thanh Bình

  Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông - Nguyễn Thanh Bình

  Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông giúp người học trình bày được đặc trưng của kĩ năng sống và sự tất yếu phải giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; mô tả được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục kĩ năng sống;...Mời bạn cùng tham khảo.

   66 p itc 05/12/2014 412 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số