• Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - NXB Chính trị quốc gia

  Ebook Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI gồm 5 phần. Phần 1: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức Quốc tế, phần 2: Tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010, phần 3: Các chính sách và giải pháp chung cấp hệ thống, phần 4: Chính sách giải pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non và...

   655 p itc 05/09/2014 156 3

 • Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

  Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học

  Đối với giáo dục đại học Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo những người lao động có trình độ cao phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội chung và đáp ứng nhu cầu phát triển cho chính hệ thống giáo dục.

   278 p itc 11/12/2012 140 3

 • Tiếp cận đa chiều về quản lí hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  Tiếp cận đa chiều về quản lí hoạt động đào tạo ở Đại học Quốc gia Hà Nội

  Nghiên cứu này tiếp cận khảo sát chất lượng quản lí đào tạo (QLĐT) theo phương pháp điều tra thông qua phiếu hỏi và áp dụng ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) - một mô hình đại học hai cấp, có tính tự chủ và đặc thù cao; có tính độc lập tương đối với hệ thống giáo dục của cả nước

   13 p itc 28/08/2017 113 3

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

   112 p itc 05/09/2014 150 3

 • Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Ebook Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài - PGS.TS. Nghiêm Đình Vì, ThS. Nguyễn Đắc Hưng

  Cuốn sách Phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài của PGS.TS. Nghiêm Đình Vì & Th.S. Nguyễn Đắc Hưng biên soạn là cuốn sách có giá trị về phát triển giáo dục và đào tạo nhân tài. Cuốn sách phản ánh sắc nét về quá trình phát triển giáo dục Việt Nam; phân tích sâu sắc về một số giải pháp, kiến nghị có giá trị nhằm phát hiện, đào tạo, bồi...

   79 p itc 11/06/2014 138 3

 • Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực - PGS,TS. Phước Minh Hiệp

  Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực trình bày về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011 - 2020, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bảo đảm thực hiện thắng lợi chiến lược.

   79 p itc 27/07/2015 150 3

 • Ebook Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập Quốc tế - Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc Gia

  Ebook Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập Quốc tế - Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc Gia

  Ebook Văn hóa và con người Việt Nam trong đổi mới và hội nhập Quốc tế - Phần 1 - NXB Chính Trị Quốc Gia phân tích một cách sâu sắc, thấu đáo văn hóa và văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay ở nước ta nói riêng và văn hóa phát triển và tiến bộ xã hội nhìn từ cục diên văn hóa Châu Á – Thái Bình Dương trong hai thập niên đầu thế...

   240 p itc 26/10/2015 122 2

 • Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 2 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

  Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 2 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

  Phần 2 của cuốn sách “Giáo dục cộng đồng” tập trung trình bày về khối cộng đồng. Phần này gồm có các nội dung như: Những phần tử lãnh đạo địa phương, đồ thị xã hội, thái độ của dân chúng đối với giáo dục cộng đồng. Ngoài ra trong phần này còn có một số phụ lục để người đọc tham khảo. Hy vọng cuốn sách này có thể giúp ích...

   71 p itc 28/08/2017 114 2

 • Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 1 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

  Ebook Giáo dục cộng đồng (Tu chỉnh và bổ túc): Phần 1 – Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục

  Cuốn sách “Giáo dục cộng đồng” này được Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục cho xuất bản vào năm 1971. Cuốn sách gồm có 4 nội dung lớn. Trong phần 1 của ebook sau đây sẽ trình bày 3 nội dung, đó là: Đại cương về giáo dục cộng đồng, trường cộng đồng bậc tiểu học, thực hiện đường lối giáo dục cộng đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo...

   84 p itc 28/08/2017 93 2

 • Giá trị cơ bản của khu di tích trung tâm Hoàng Thành - Thăng Long

  Giá trị cơ bản của khu di tích trung tâm Hoàng Thành - Thăng Long

  Bài viết "Giá trị cơ bản của khu di tích trung tâm Hoàng Thành - Thăng Long" giới thiệu tới người đọc tổng quát về các dấu tích kiến trúc qua các thời kỳ: Thời kỳ An Nam đô hộ phủ (thế kỷ VIII - IX), thời kỳ Đinh - Tiền Lê (thế kỷ X), thời Lý (1010 - 1225), thời Trần (1225 - 1400), thời Lê (1427 - 1789). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p itc 21/05/2016 77 2

 • Ebook Nghề cổ đất Việt: Phần 1

  Ebook Nghề cổ đất Việt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nghề cổ đất Việt" giới thiệu tới người đọc đôi điều suy nghĩ về nghề thủ công Việt Nam, một số nghề thủ công mỹ nghệ đã có từ lâu đời như: Nghề làm gốm, nghề rèn, nghề đúc đồng, nghề làm nón, nghề dệt chiếu,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu các nghề cổ truyền của nước ta, góp...

   337 p itc 26/10/2015 120 2

 • Ebook Nghề cổ đất Việt: Phần 2

  Ebook Nghề cổ đất Việt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Nghề cổ đất Việt", phần 2 giới thiệu tới người đọc một số nghề truyền thống, các nghề chế biến các món ăn truyền thống của Việt Nam như: Nghề nuôi ngọc trai, nghề rang lạc húng lìu, nghề làm bánh trưng, nghề làm tàu hũ ky, nghề làm đường thốt nốt, nghề dệt,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   264 p itc 26/10/2015 134 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số