Phát triển hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay

Hơn nửa thế kỷ qua, hệ thống giáo dục của Việt Nam nói chung và hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng đã có những thay đổi to lớn nhờ những tác động của các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội. Sự tác động này đã tạo ra những tiến bộ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục ở nước ta trong những năm gần đây. Bài viết này sẽ trình bày rõ hơn về tình hình phát triển của hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Mời bạn đọc tham khảo.