Ebook Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Phần 2

Phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số mà một bức tranh rực rỡ màu sắc, các mảng khối đậm đà kết lại hài hòa và vô cùng sinh động, phản ánh sự tôn vinh giá trị con người, tình yêu thương, sự gắn kết con người với cộng đồng, với thiên nhiên. Mời các bạn cùng tìm hiểu phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam qua phần 2 của ebook sau.