Ebook Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: Phần 1

Cùng kề vai sát cánh với dân tộc Kinh, các dân tộc thiểu số Việt Nam đã và đang sáng tạo nên rất nhiều nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống hằng ngày, trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Trong số đó có những phong tục tập quán được mọi người công nhận và làm theo, truyền từ đời này sang đời khác. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách "Góp phần tìm hiểu một số phong tục tập quán các dân tộc thiểu số ở Việt Nam" để biết thêm về phong tục tập quán của các dân tộc tại Việt Nam.