• Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Tổng quan quy trình học tập

  Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Tổng quan quy trình học tập

  Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Tổng quan quy trình học tập giúp cho các bạn biết được những thông tin tổng quan về môn học, thông qua đó giúp cho các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học này. Mời các bạn tham khảo.

   45 p itc 28/12/2017 267 1

 • Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Phần lý thuyết - Chương 2

  Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Phần lý thuyết - Chương 2

  Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Phần lý thuyết - Chương 2 nêu lên lý luận về phương pháp dạy học, kiểu dạy học thông báo, kiểu dạy học nêu vấn đề, kiểu dạy học nghiên cứu, phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp dạy học hiện đại và một số nội dung khác.

   46 p itc 28/12/2017 285 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trình

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trình

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 4: Viết văn bản khoa học và kỹ năng thuyết trình" trình bày quy trình viết văn bản khoa học, bố cục bài thông báo công bố kết quả nghiên cứu, viết luận văn thạc sỹ, ngôn ngữ khoa học trong luận văn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p itc 28/12/2017 292 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 1: Khoa học và công nghệ

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 1: Khoa học và công nghệ

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 1: Khoa học và công nghệ" trình bày 3 nội dung cơ bản: Khoa học, công nghệ, nghiên cứu khoa học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p itc 28/12/2017 303 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn)

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn)

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 2: Luận văn) giới thiệu mục tiêu của giáo dục đại học, các bước lựa chọn một đề tài làm luận văn tốt nghiệp hoặc luận văn thạc sỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   23 p itc 28/12/2017 288 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 2: Thu thập và xử lý thông tin

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 2: Thu thập và xử lý thông tin

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 2: Thu thập và xử lý thông tin" trình bày các khái niệm thu thập và xử lý thông tin, mục đích thu thập thông tin, quá trình thu thập thông tin, phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học,... Mời các bạn tham khảo.

   47 p itc 28/12/2017 305 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)

  Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 3: Lựa chọn đề tài nghiên cứu (Phần 1: Đề tài nghiên cứu khoa học)" cung cấp cho người học các kiến thức về quy trình chọn và các bước tiến hành chọn lọc một đề tài khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p itc 28/12/2017 248 1

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 4: Phần kết luận

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Bài 4: Phần kết luận

  Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Bài 4: Phần kết luận trình bày phương pháp viết lời kết của môn phương pháp nghiên cứu khoa học, nguyên tắc chính để học tốt đại học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p itc 28/12/2017 243 1

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục do ThS. Nguyễn Thị Vân biên soạn, trong chương 5 của bài giảng sẽ giới thiệu về Tâm lý học lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (lứa tuổi thiếu niên), cụ thể là trình bày vị trí, ý nghĩa của lứa tuổi thiếu niên trong quá trình phát triển tâm lý trẻ; điều kiện phát triển tâm lý ở lứa tuổi học sinh THCS; hoạt...

   22 p itc 28/12/2017 286 1

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục do ThS. Nguyễn Thị Vân biên soạn, trong chương 1 của bài giảng sẽ giới thiệu về Nhập môn tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, cụ thể là trình bày khái quát về tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em và sự phân chia giai đoạn phát triển tâm lý. Mời các bạn...

   30 p itc 28/12/2017 281 1

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục do ThS. Nguyễn Thị Vân biên soạn, trong chương 4 của bài giảng sẽ giới thiệu về Tâm lý học lứa tuổi tiểu học với các mục đích: tìm hiểu đặc điểm về thể chất của học sinh tiểu học, nắm bắt được đặc điểm tâm lý của học sinh tiểu học Tìm hiểu hoạt động và giao tiếp của tuổi nhi đồng, tìm hiểu quá...

   21 p itc 28/12/2017 286 1

 • Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục: Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Vân

  Bài giảng Tâm lý học giáo dục do ThS. Nguyễn Thị Vân biên soạn, trong chương 2 của bài giảng sẽ giới thiệu về Sự phát triển tâm lý và việc dạy học, cụ thể là trình bày những điều kiện phát triển tâm lý, những con đường cơ bản của sự phát triển tâm lý trẻ em trong quá trình dạy học và giáo dục và những điều kiện sư phạm và những quy...

   16 p itc 28/12/2017 272 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số