• Enook 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Enook 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook với các nội dung: suy nghĩ về các truyện Nôm bằng máy tính; những đóng góp của các nhà nghiên cứu người Pháp trong việc tìm hiểu văn hóa dân gian ở Việt Nam; các nhà nghiên cứu Việt Nam và Pháp đối với việc nghiên cứu truyện Kiều, những vấn đề cùng quan tâm và phương hướng nghiên cứu mới...

   110 p itc 26/02/2020 40 1

 • Enook 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Enook 90 năm nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 của ebook với các nội dung: Ghi chú về sự khuếch tán theo địa bàn địa lý của các viên ngọc Nha Chương ở miền Đông Nam Á trong quá trình của thời đại ngọc thạch; Văn hóa Óc Eo những phát hiện sau năm 1975; trường Viễn Đông bác cổ với Huế...

   144 p itc 26/02/2020 50 1

 • Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 1 - NXB Đại học Quốc gia

  Cuốn sách giúp giải quyết vấn đề cập nhật thông tin một trong những nhu cầu chung của các giáo viên, quan lý, các bộ thuộc khối ngành sư phạm, các giáo viên đang và làm việc tại môi trường giáo dục đặc biệt, thông qua sách ít nhiều bạn nắm được những tri thức cơ bản về đặc điểm sinh lý, bệnh học, tâm lý học, của trẻ chậm phát triển trí...

   145 p itc 25/05/2019 38 0

 • Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Ebook Đại cương giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm phát triển trí tuệ: Phần 2 - NXB Đại học Quốc gia

  Phần 2 sách có nội dung gồm 6 chương: Kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, cộng tác giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ, giao tiếp tổng thể với trẻ chậm phát triển trí tuệ... Hy vọng cuốn sách mang lại kiến thức hữu ích cho bạn đọc về chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ chậm...

   142 p itc 25/05/2019 27 0

 • Ebook 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng: Phần 1 - NXB Văn hóa Thông tin

  Cuốn sách “40 năm thiên anh hùng ca giải phóng" ra đời để kỷ niệm 40 năm đại thắng mùa Xuân 1975. Cuốn sách tập hợp tư liệu phong phú, trình bày tương đối đây đủ và ngắn gọn theo 3 nội dung. Phần 1 ebook có nội dung: Trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975 - bước phát triển ở quy mô cao nhất của toàn bộ tiến trình...

   71 p itc 29/01/2019 54 0

 • Ebook 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

  Ebook 40 năm thiên anh hùng ca giải phóng: Phần 2 - NXB Văn hóa Thông tin

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách trình bày nội dung 2 chương còn lại của ebook: Chương 2 là những bài viết, bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn, toàn diện của cuộc tống tiến công và nối dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để làm nên thiên...

   131 p itc 29/01/2019 54 0

 • Ebook Thân Nhân Trung hiền tài nguyên khí Quốc gia - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Thân Nhân Trung hiền tài nguyên khí Quốc gia - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook Thân Nhân Trung hiền tài nguyên khí Quốc gia có kết cấu nội dung chia làm 3 phần: Tin tưởng và sự nghiệp; tác phẩm văn chương và những ghi chép về Thân Nhân Trung; quê hương và các di tích gắn với Thân Nhân Trung.

   117 p itc 29/01/2019 64 0

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2 (tái bản năm 2010)

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2 (tái bản năm 2010)

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 ebook giới thiều đến bạn đọc giao lưu văn hóa thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Bản sắc văn hóa Việt Nam trong giao lưu văn hóa, nền tảng của giao lưu quốc tế; Đạo Nho Việt Nam một sự khúc xạ; trí thức Việt Nam xưa với văn hóa,... Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp những kiến thức hữu ích về...

   417 p itc 31/10/2018 79 0

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 (tái bản năm 2010)

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 (tái bản năm 2010)

  Cuốn sách Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 gồm có 4 chương, trình bày tổng quan về văn hóa và bản sắc văn hóa; bản sắc văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận; sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam; bề dày văn hóa của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p itc 31/10/2018 87 0

 • Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 1

  Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 1

  Cuốn sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt giới thiệu các nghi lễ thờ cúng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta, mang tính chất khảo cứu và bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống đã có từ ngàn đời nay. Nội dung chi tiết phần 1 gồm có 2 phần: Nghi thức cúng, khấn, vái, lạy của người Việt và nghi lễ thờ cúng các vị thần theo...

   223 p itc 31/10/2018 80 0

 • Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 2

  Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 2

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giúp cho người đọc tìm hiểu thêm về cách sắm lễ, dâng lễ, các bài văn khấn thờ cúng dân gian, thờ cúng tổ tiên; đặc biệt là trong ngày tết cổ truyền đang gần kề và những ngày lễ, tiết quan trọng trong năm;… Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau: Phần thứ nhất. Nghi thức cúng, khấn,...

   176 p itc 31/10/2018 83 0

 • Ebook Đổi mới giáo dục và đào tạo - Xây dựng những người hạnh phúc: Phần 2 - Phan Dũng

  Ebook Đổi mới giáo dục và đào tạo - Xây dựng những người hạnh phúc: Phần 2 - Phan Dũng

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 ebook trình bày kết quả ứng dụng lý thuyết vào thực tế xây dựng những người hạnh phúc ở Việt Nam. Những kết quả này thể hiện cụ thể trong ý kiến đánh giá khách quan của chuyên gia chuyên nghiên cứu khoa học sáng tạo, giáo dục sáng tạo trên thế giới và lịch sử phát triển Phương pháp luận sáng tạo và...

   700 p itc 27/09/2018 103 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số