• Tâm lý học Quản trị kinh doanh

  Tâm lý học Quản trị kinh doanh

  Là toàn bộ đời sống tâm lý của con người, KH, người lao động như : tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, niềm tin… - Những hiện tượng tâm lý của nhóm, tập thể người lao động - Những vấn đề tâm lý của người lãnh đạo như phong cách, uy tín, TLH trong việc ra quyết định quản lí, kinh doanh...Về lí luận : giúp các nhà quản lí, KD nắm được hệ...

   86 p itc 11/12/2012 293 1

 • BIA FOSTER’S

  BIA FOSTER’S

  Tiêu thụ bình quân đầu người: 18lít/ năm (2000) • Với tốc độ phát triển kinh tế cao, trung bình 8%/ năm, dự đoán 2010, tiêu thụ bình quân đầu người 28lít/ năm.

   282 p itc 11/12/2012 268 1

 • Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ (hàng hóa hữu hình và hàng hóa vô hình) giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP. Mặc dù thương mại quốc tế đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người (xem...

   25 p itc 11/12/2012 286 1

 • Quản trị các hoạt động Logistics

  Quản trị các hoạt động Logistics

  Thu mua là hệ thống các mặt công tác nhằm tạo nên lực lượng vật tư, nguyên liệu, hàng hoá… cho doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu dự trữ và bán hàng với tổng chi phí thấp nhất. Nhà cung ứng là các hãng hoặc cá nhân cung cấp các nguồn lực mà doanh nghiệp cần đến để sản xuất hàng hoá và dịch vụ: tư liệu sản xuất, hàng hóa, sức lao động,…

   43 p itc 11/12/2012 290 1

 • Chương V: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

  Chương V: QUẢN TRỊ KINH DOANH DỊCH VỤ

  Sản xuất tạo ra những sản phẩm có thể nhận thức bằng xúc giác, rõ ràng dễ hiểu – Dịch vụ tạo ra những sản phẩm vô hình dạng, không nhận thức bằng xúc giác được, không cụ thể và rất trừu tượng – Nhưng hàng hóa không chỉ có tính cụ thể, mà nó còn có tính vô hình dạng – Và sản phẩm dịch vụ cũng không phải là dịch vụ...

   362 p itc 11/12/2012 266 1

 • Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  Học phần: Quản trị nguồn nhân lực

  NNL của một tổ chức là toàn bộ các cá nhân của tổ chức có vai trò khác nhau và được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định hoăc có huy động được nhămg thự hiện.Quản trị NNL là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo - phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được...

   272 p itc 11/12/2012 299 5

 • Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh hiện tại của công ty qua đó đưa ra quyết định đầu tư nhiều hơn hay ít hơn vào mỗi SBU. • Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty nhằm đưa ra quyết định đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới cho danh mục đầu tư của mình. • Đưa ra quyết định rời bỏ SBU kém hiệu quả.

   16 p itc 11/12/2012 1133 1

 • Bài giảng môn Quản Trị Văn Phòng

  Bài giảng môn Quản Trị Văn Phòng

  Nghĩa rộng: Là bộ máy làm việc tổng hợp, trực tiếp trợ giúp cho viêc điều hành của ban lãnh đạo một cơ quan, đơn vị. Nghĩa hẹp: Là trụ sở làm việc của một cơ quan, đơn vị, là địa điểm giao tiếp đối nội và đối ngoại của cơ quan đơn vị đó.Mặn dù văn phòng có thể hiểu nhau nhưng đều có điểm chung đó là: Là bộ máy được tổ...

   141 p itc 11/12/2012 302 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số