• Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích ma trận GE/McKinsey của doanh nghiệp

  Phân tích danh mục đầu tư kinh doanh hiện tại của công ty qua đó đưa ra quyết định đầu tư nhiều hơn hay ít hơn vào mỗi SBU. • Xây dựng chiến lược phát triển cho công ty nhằm đưa ra quyết định đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới cho danh mục đầu tư của mình. • Đưa ra quyết định rời bỏ SBU kém hiệu quả.

   16 p itc 11/12/2012 1133 1

 • Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

   21 p itc 12/06/2013 972 2

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - GVC.PHAN KẾ VÂN

  Đô thị là sản phẩm của văn minh xã hội, nó phản ánh một cách tổng hợp quá trình và trình độ phát triển của xã hội. Sư hình thành và phát triển các điểm dân cư đô thị là do: + Sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội + Chuyển dịch lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp -Tóm lại, đô thị là các...

   65 p itc 11/12/2012 762 1

 • Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   20 p itc 12/06/2013 581 1

 • QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  QuẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG THÔN - GVC. PHAN KẾ VÂN

  Nông thôn: là vùng sinh sống của tập hợp dân cư, trong đó có nhiều nông dân. Tập hợp này tham gia vào các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong một thể chế chính trị nhất định và chịu ảnh hưởng của các tổ chức khác; phân biệt với đô thị. Phát triển nông thôn: là một quá trình tất yếu cải thiện một cách bền vững về...

   57 p itc 11/12/2012 447 1

 • Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Chuyên đề Quản trị và phát triển nguồn nhân lực

  Nguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng của quá trình đầu tư phát triển của xã hội. Tuy nhiên nguồn lực này lại đặc biệt hơn các nguồn lực khác ở chỗ, đây là nguồn lực tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội nhưng cũng lại chính là đối tượng tiêu dùng những sản phẩm đó.

   84 p itc 11/12/2012 357 5

 • Mọ hình IS-LM chính sách tài chính tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Mọ hình IS-LM chính sách tài chính tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Mô hình IS-LM: cũng được biết đến như là mô hình Hicks-Hansen, được nhà kinh tế học người Anh John Hicks (1904-1989) và nhà kinh tế học của Hoa Kỳ Alvin Hansen (1887-1975) đưa ra và phát triển. Mô hình IS-LM đã được sử dụng để kết hợp các hoạt động khác nhau của nền kinh tế: nó là sự kết hợp của thị trường tài chính (tiền tệ) với thị trường...

   16 p itc 12/06/2013 339 3

 • Mô hình, tổng cầu, tổng cung

  Mô hình, tổng cầu, tổng cung

  Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

   25 p itc 12/06/2013 328 2

 • Nền kinh tế mở

  Nền kinh tế mở

  Thị trường tài chính - một thị trường đang trên đà hình thành là nơi diễn ra các hoạt động luân chuyển, đầu tư các nguồn lực xã hội, cung ứng các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế. Điều này đã góp phần làm thay đổi sâu sắc, từ những thói quen tiêu dùng, tiết kiệm tiền nhãn rỗi trong tiêu dùng đến những bước phát triển vĩ mô đánh dấu sự...

   9 p itc 12/06/2013 318 1

 • Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   10 p itc 12/06/2013 312 4

 • Quản trị rủi ro tài chính: Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn…

  Quản trị rủi ro tài chính: Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn…

  Thế giới ngày càng trở nên bất ổn hơn… “Chưa bao giờ nền kinh tế toàn cầu lại tăng trưởng nhanh như thời điểm này nhưng cũng chưa bao giớ thế giới lại đầy rủi ro như lúc này” (Báo cáo Rủi ro thế giới 2007 - Diễn đàn kinh tế thế giới - World Economic Forum) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài chính Ch. 1: 1 Chương 1: Dẫn luận Rủi Ro Kiệt...

   47 p itc 03/01/2013 307 1

 • Principles of Corporate Finance Brealey and Myers Sixth EditionuFinance and the Financial

  Principles of Corporate Finance Brealey and Myers Sixth EditionuFinance and the Financial

  Chapter 1 Topics Covered What Is A Corporation? w The Role of The Financial Manager w Who Is The Financial Manager? w Separation of Ownership and Management w Financial Markets Corporate Structure Sole Proprietorships Unlimited Liability Personal tax on profits Partnerships Limited Liability Corporations Corporate tax on profits + Personal tax on dividends

   816 p itc 07/01/2013 307 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số