• Nền kinh tế mở

  Nền kinh tế mở

  Một nền kinh tế mở là một nền kinh tế có giao dịch với các nền kinh tế khác. Nền kinh tế này trái với một nền kinh tế đóng cửa trong đó không có xuất khẩu, không có nhập khẩu, không có các dòng di chuyển vốn.

   14 p itc 12/06/2013 293 2

 • Mô hình, tổng cầu, tổng cung

  Mô hình, tổng cầu, tổng cung

  Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

   25 p itc 12/06/2013 327 2

 • Mọ hình IS-LM chính sách tài chính tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Mọ hình IS-LM chính sách tài chính tiền tệ trong mô hình IS-LM

  Mô hình IS-LM: cũng được biết đến như là mô hình Hicks-Hansen, được nhà kinh tế học người Anh John Hicks (1904-1989) và nhà kinh tế học của Hoa Kỳ Alvin Hansen (1887-1975) đưa ra và phát triển. Mô hình IS-LM đã được sử dụng để kết hợp các hoạt động khác nhau của nền kinh tế: nó là sự kết hợp của thị trường tài chính (tiền tệ) với thị trường...

   16 p itc 12/06/2013 339 3

 • Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ

  Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ

  Không chỉ băn khoăn về nợ xấu, mà bản tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội còn tràn ngập các nỗi lo khác liên quan đến chính sách tiền tệ và thị trường vàng.Không chỉ băn khoăn về nợ xấu, mà bản tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Quốc hội về kinh tế - xã hội còn tràn ngập các nỗi lo khác liên quan...

   17 p itc 12/06/2013 303 3

 • Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Tổng cầu và mô hình số nhân cơ bản

  Mô hình tổng cầu và tổng cung hay còn gọi là mô hình AD-AS là mô hình dùng để giải thích hai biến số. Biến số thứ nhất là tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ được đo bằng GDP thực tế. Biến số thứ hai là mức giá được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng CPI hay chỉ số điều chỉnh GDP.

   21 p itc 12/06/2013 969 2

 • Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Các đại lượng cơ bản của kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   20 p itc 12/06/2013 580 1

 • Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như...

   10 p itc 12/06/2013 311 4

 • Nền kinh tế mở

  Nền kinh tế mở

  Thị trường tài chính - một thị trường đang trên đà hình thành là nơi diễn ra các hoạt động luân chuyển, đầu tư các nguồn lực xã hội, cung ứng các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế. Điều này đã góp phần làm thay đổi sâu sắc, từ những thói quen tiêu dùng, tiết kiệm tiền nhãn rỗi trong tiêu dùng đến những bước phát triển vĩ mô đánh dấu sự...

   9 p itc 12/06/2013 317 1

 • Thị trường cung, cầu và vai trò của chính phủ

  Thị trường cung, cầu và vai trò của chính phủ

  Thị trường tài chính - một thị trường đang trên đà hình thành là nơi diễn ra các hoạt động luân chuyển, đầu tư các nguồn lực xã hội, cung ứng các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế. Điều này đã góp phần làm thay đổi sâu sắc, từ những thói quen tiêu dùng, tiết kiệm tiền nhãn rỗi trong tiêu dùng đến những bước phát triển vĩ mô đánh dấu sự...

   10 p itc 12/06/2013 283 1

 • CHƯƠNG VIII: CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH ViỆC CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH

  CHƯƠNG VIII: CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH ViỆC CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH

  Tính tiết kiệm: Mô hình chứa một lượng tối thiểu các biến số nhưng vẫn phản ánh được bản chất quan hệ kinh tế thông qua mối quan hệ của biến phụ thuộc và các biến giải thích trong mô hình. Tính thống nhất: Với cùng một bộ số liệu ta chỉ có một kết quả duy nhất. Tính thiết thực: Biến độc lập phải giải thích được sự thay đổi cơ...

   13 p itc 12/06/2013 303 2

 • CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ)

  CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN (TTQ)

  Xét mô hình hồi quy 2 biến với số liệu theo thời gian Giả thiết OLS (giả thiết 4): Các SSNN không tương quan với nhau. Trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm. Khi đó ta nói mô hình (1) có TTQ bậc p Hiện tượng TTQ thường xảy ra với các số liệu theo thời gian hơn so với các số liệu theo không gian.

   16 p itc 12/06/2013 270 1

 • Phương sai và các sai số thay đổi

  Phương sai và các sai số thay đổi

  Do bản chất của các hiện tượng kinh tế: - Các hiện tượng kinh tế theo không gian được điều tra trên những đối tượng có quy mô khác nhau. - Các hiện tượng kinh tế theo thời gian được điều tra qua các giai đoạn có mức biến động khác nhau. Do số liệu không phản ảnh đúng bản chất của hiện tượng kinh tế. Do quá kỹ thuật thu thập, xử lý và...

   18 p itc 12/06/2013 265 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số