• Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568, tháng 5 năm 2019

  Tạp chí Thông tin và Truyền thông – Số 568, tháng 5 năm 2019

  Tạp chí với một số bài viết: để trở thành hạ tầng chuyển-phát và logistics cho TMĐT ngành Bưu chính phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức; phổ tần cho Di động băng rộng 5G; tình hình triển khai và thử nghiệm công nghệ thông tin di động 5G; những thách thức về bảo mật trong mạng thông tin di động 5G...

   68 p itc 31/03/2020 224 2

 • Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Giáo trình Mô phỏng hệ thống viễn thông

  Nội dung giáo trình gồm bốn chương chính: tổng quan về các hệ thống thông tin, các yếu tố tác động, các thông số cần đánh giá và khái quát chung về kĩ thuật mô phỏng.

   158 p itc 31/03/2020 209 1

 • Lượng tử hóa góc dịch pha trong hệ anten ULA

  Lượng tử hóa góc dịch pha trong hệ anten ULA

  Giới thiệu một số phương pháp lượng tử hóa góc dịch pha, phân tích ảnh hưởng và đánh giá sai số do lượng tử hóa góc dịch pha đối với giản đồ hướng là các nội dung chính của bài viết này.

   10 p itc 31/03/2020 173 1

 • Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

  Sử dụng mã LDPC trong thông tin di động số

  Trong bài báo này, trước tiên chúng tôi mô tả một loại mã kênh tương đối mới gọi là mã LDPC. Sau đó trình bày một thuật toán giải mã lặp cho các mã LDPC dựa trên thuật toán chuyển thông điệp được trình bày. Chúng tôi xây dựng mã LDPC với chiều dài khối nhỏ bằng phương pháp hoán vị cột để chạy mô phỏng trên Matlab và trên bộ DSP DSP của Motorola.

   9 p itc 31/03/2020 160 1

 • Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về hệ thống thông tin vô tuyến, kênh truyền vô tuyến, các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng kênh truyền, kênh truyền chọn lọc tần số và kênh truyền không chọn lọc tần số...

   13 p itc 31/03/2020 184 2

 • Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 và kết quả đo kiểm thực tế tại Việt Nam

  Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2 và kết quả đo kiểm thực tế tại Việt Nam

  Tổng quan về hệ thống truyền hình số và xử lý tín hiệu truyền hình số. Nghiên cứu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T: giới thiệu về tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, đặc tính kỹ thuật, tình hình triển khai tại Việt Nam. Tìm hiểu truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T2: Yêu cầu đặt ra đối với tiêu chuẩn...

   12 p itc 31/03/2020 173 2

 • Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến trong nhà

  Bài báo này đề xuất hệ thống quang vô tuyến dùng kỹ thuật MIMO OFDM. Từng luồng dữ liệu trên mỗi anten quang được tách ra bằng thuật toán ép không. Tỉ lệ lỗi bit được ước lượng bằng phương pháp biên độ véc-tơ lỗi (EVM). Kết quả phân tích tỉ lệ lỗi bit (BER) cho thấy hệ thống MIMO-OFDM quang vô tuyến đạt được chất lượng cao hơn so với...

   12 p itc 31/03/2020 164 1

 • Truyền dữ liệu

  Truyền dữ liệu

  Tài liệu cung cấp đến các bạn một số bài tập về truyền dữ liệu như: tính SNR dB của kênh, tính SNR tại đầu ra bằng dB, các phương pháp mã hóa... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung.

   7 p itc 31/03/2020 162 1

 • Nghiên cứu thiết kế một kênh truyền dẫn dùng kỹ thuật trải phổ DS-SS

  Nghiên cứu thiết kế một kênh truyền dẫn dùng kỹ thuật trải phổ DS-SS

  Nội dung của tài liệu bao gồm: nguyên lí trải phổ trong DS-SS, Cách thiết kế mã giả ngẫu nhiên(PN), sơ đồ khối của một kênh truyền vô tuyến ứng dụng kỹ thuật trải phổ, xây dựng sơ đồ nguyên lí cho từng khối. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   22 p itc 31/03/2020 166 1

 • Fading trong thông tin vô tuyến

  Fading trong thông tin vô tuyến

  Tài liệu trình bày khái niệm và phân loại Fading trong thông tin vô tuyến cũng như các biện pháp khắc phục những hạn chế của chúng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   6 p itc 31/03/2020 96 1

 • Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Nội dung của bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC trình bày kiến trúc mã LDPC; đồ hình Tanner; mã hóa, mã hóa sử dụng ma trận sinh G, mã hóa sử dụng ma trận chẵn lẻ H; giải mã.

   39 p itc 31/03/2020 135 1

 • Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về Alamouti, mã hóa và truyền dẫn, ứng dụng alamouti trong OFDM, mô hình với 2 anten phát và 1 anten thu...

   10 p itc 31/03/2020 145 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số