Ebook Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế - GS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong

Cuốn sách Quản trị kinh doanh viễn thông theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế doGS.TS.NGƯT. Bùi Xuân Phong biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở khoa học của quản trị kinh doanh viễn thông, xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh viễn thông, quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ viễn thông, quản trị tài sản doanh nghiệp viễn thông cùng một số nội dung hữu ích khác. Mời các bạn tham khảo.