• Lập trình cho PIC bằng CCS ver3.242

    Lập trình cho PIC bằng CCS ver3.242

    Vi điều khiển chỉ hiểu và làm việc với hai con số 0 và 1. Ban đầu để việc lập trình cho VĐK là làm việc với dãy các con số 0 và 1. Sau này khi kiến trúc của Vi điều khiển ngày càng phức tạp, số luợng thanh ghi lệnh nhiều lên, việc lập trình với dãy các số 0 và 1 không còn phù hợp nữa, đòi hỏi ra đời một ngôn ngữ mới thay thế.

     32 p itc 08/05/2013 244 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số