• Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Bài giảng Chương 1: Kênh truyền vô tuyến

  Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về hệ thống thông tin vô tuyến, kênh truyền vô tuyến, các hiện tượng ảnh hưởng đến chất lượng kênh truyền, kênh truyền chọn lọc tần số và kênh truyền không chọn lọc tần số...

   13 p itc 31/03/2020 186 2

 • Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC

  Nội dung của bài giảng Mã hóa và giải mã LDPC trình bày kiến trúc mã LDPC; đồ hình Tanner; mã hóa, mã hóa sử dụng ma trận sinh G, mã hóa sử dụng ma trận chẵn lẻ H; giải mã.

   39 p itc 31/03/2020 135 1

 • Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Bài giảng Chương 3: Ứng dụng mã khối không gian và thời gian (STBC) trong OFDM

  Nội dung của bài giảng giới thiệu về Alamouti, mã hóa và truyền dẫn, ứng dụng alamouti trong OFDM, mô hình với 2 anten phát và 1 anten thu...

   10 p itc 31/03/2020 145 1

 • Bài giảng Tự động hóa sản xuất

  Bài giảng Tự động hóa sản xuất

  Bài giảng với các nội dung: đóng gói bao bì tự động, các mối quan hệ trong sản xuất, hệ thống điều khiển tự động, hệ thống điều khiển không theo chương trình số, cấu trúc của một cơ cấu tiếp liệu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   50 p itc 19/08/2019 198 1

 • Bài giảng Đồ án môn học Điều khiển lập trình PLC - Điều khiển hệ thống đài phun nước tự động

  Bài giảng Đồ án môn học Điều khiển lập trình PLC - Điều khiển hệ thống đài phun nước tự động

  Đồ án môn học với các nội dung: yêu cầu công nghệ của đài phun nước tự động, hệ thống vòi phun trung tâm phun được 5s thì hệ thống các vòi ở giữa cáng phun, cấu tạo và các thiết bị chấp hành, mô hình cấu tạo và mặt bằng, giản đồ thời gian, lưu đồ thuật toán, sơ đồ kết nối với thiết bị bên ngoài, sơ đồ mạch động lực cấp điện...

   16 p itc 19/08/2019 172 2

 • Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 4

  Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 4

  Chương 4 Một số công nghệ, kỹ thuật và xu hướng nghiên cứu trong mạng truyền tải quang, nội dung trong chương này gồm: Các kỹ thuật bù tán sắc; Các hiệu ứng phi tuyến và ứng dụng; FTTFx; Thông tin quang Coherent; RoF.

   40 p itc 26/12/2018 199 1

 • Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 2

  Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 2

  Chương 2 Khuếch đại quang, cùng tìm hiểu chương học này với nội dung trình bày như sau: Giới thiệu chung; Khuếch đại quang bán dẫn (SOA); Khuếch đại quang sử dụng sợi pha Erbium (EDFA); Khuếch đại quang sử dụng hiệu ứng Raman (RA); So sánh các loại bộ khuếch đại.

   26 p itc 26/12/2018 179 1

 • Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 1

  Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 1

  Chương 1 Hệ thống thông tin quang WDM, cùng tìm hiểu chương này với những nội dung sau: Nguyên lý ghép kênh theo bước sóng quang (WDM); Các phần tử cơ bản trong hệ thống WDM; Một số vấn đề ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống WDM, Mạng truyền tải WDM.

   55 p itc 26/12/2018 203 1

 • Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 3

  Bài giảng Mạng truyền tải quang: Chương 3

  Chương 3 Truyền tải IP/WDM, nội dung trình bày trong chương này sẽ giới thiệu chung về IP, giới thiệu chung về mạng truyền tải IP/WDM, điều khiển trong mạng IP/WDM.

   15 p itc 26/12/2018 207 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 5 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 5 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Chương 5 Hệ thống thông tin quang, cùng tìm hiểu kiến thức chương học này với những nội dung sau: Hệ thống thông tin quang số; Hệ thống thông tin quang tương tự; Kỹ thuật truyền dẫn đa kênh.

   24 p itc 26/12/2018 208 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 3 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 3 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Chương 3 Bộ phát quang, nội dung trình bày trong chương này gồm: Nguyên lý chung về biến đổi quang điện; LED; Laser diode (LD); Các đặc tính kỹ thuật của nguồn quang; Các nguồn laser bán dẫn đơn mode; Bộ phát quang.

   51 p itc 26/12/2018 189 1

 • Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 2 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật thông tin quang: Chương 2 - Học viện CN Bưu chính Viễn thông

  Chương 2 Sợi quang, nội dung trình bày trong chương này gồm: Cấu trúc và phân loại sợi quang; Mô tả quang hình quá trình truyền ánh sáng trong sợi quang; Truyền sóng ánh sáng trong sợi quang; Suy hao; Tán sắc trong sợi quang; Hiệu ứng phi tuyến; Một số loại sợi quang mới; Cáp sợi quang.

   82 p itc 26/12/2018 190 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số