• Tín dụng ngân hàng

  Tín dụng ngân hàng

  Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng phát sinh giữa các ngân hàng, các tổ chức tín dụng với các đối tác kinh tế - tài chính của toàn xã hội, bao gồm doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nướcĐặc điểm của tín dụng ngân hàng Huy động vốn và cho vay vốn đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ; Ngân hàng đóng vai trò trung gian...

   27 p itc 12/12/2012 287 6

 • Nghiệp vụ cho vay

  Nghiệp vụ cho vay

  Cho vay từng lần là phương thức cho vay mà mỗi lần vay khách hàng và ngân hàng phải thực hiện đầy đủ tất cả các thủ tục cần thiết của quy trình cho vay.Các điều kiện cho vay được thỏa thuận riêng cho từng lần vay. Giải ngân, thu nợ được thực hiện riêng cho từng lần vay. Áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu vốn không thường xuyên, với...

   62 p itc 12/12/2012 280 5

 • Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Các chiến lược phòng ngừa rủi ro bằng quyền chọn

  Thuật ngữ và khái niệm C = giá quyền chọn mua hiện tại P = giá quyền chọn bán hiện tại So = giá cổ phiếu hiện tại T = thời gian đến khi đáo hạn, dưới dạng phân số theo năm X = giá thực hiện St = giá cổ phiếu khi đáo hạn quyền chọn

   40 p itc 03/01/2013 424 3

 • Quy trình nghiệp vụ thanh tóan tín dụng chứng từ

  Quy trình nghiệp vụ thanh tóan tín dụng chứng từ

  Nội dung trình bày: Đơn yêu cầu phát hành L/C; Phát hành L/ C và trách nhiệm của ngân hàng phát hành; Thông báo L/C và trách nhiệm của ngân hàng thông báo; Xác nhận L/C và trách nhiệm của ngân hàng xác nhận; Chỉ định và trách nhiệm của ngân hàng đựơc chỉ định; Sửa đổi L/C và nguyên tắc sửa đổi; Một số sơ đồ quy trình thanh tóan L/ C.

   36 p itc 12/12/2012 247 3

 • Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

  Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn

  Hoán đổi là một sản phẩm phái sinh tài chính bao gồm hai bên giao dịch thực hiện một chuỗi các thanh toán cho bên còn lại vào những ngày cụ thể. Các loại hoán đổi Có tất cả bốn loại hoán đổi cơ bản dựa trên tài sản hóa cơ sở 1. Hoán đổi tiền tệ 2. Hoán đổi lãi suất 3. Hoán đổi chứng khoán 4. Hoán đổi hàng hóa Đặc điểm của một...

   42 p itc 03/01/2013 334 3

 • Những vấn đề chung trong cho vay

  Những vấn đề chung trong cho vay

  Tài liệu lý thuyết nghiệp vụ cho vay_ Chương 2 trong ngân hàng, dành cho các bạn đang tìm hiểu về các nghiệp vụ trong ngân hàng, cũng như các nhân viên đang trong quá trình học việc tham khảo. Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc...

   59 p itc 12/12/2012 265 3

 • Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng

  Tổng quan về nghiệp vụ tín dụng

  Tín dụng ngân hàng phải bao gồm 3 nội dung: - Có sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng. - Sự chuyển nhượng này là có thời hạn. - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.

   42 p itc 12/12/2012 300 3

 • Bài thuyết trình _ Thị trường cổ phiếu

  Bài thuyết trình _ Thị trường cổ phiếu

  Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Nguời nắm giữ cổ phiếu trở thành cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.Lịch sử ra đời Cổ...

   45 p itc 12/12/2012 286 3

 • Khủng hoảng tài chính

  Khủng hoảng tài chính

  Mối quan hệ tín dụng chỉ định ( tâm lý ỷ lại của nhà đầu tư nước ngoài và trong nước), đầu tư rủi ro, mất khả năng chi trả doanh nghiệp, hành động " tâm lý bầy đàn" vì thông tin bất cân xứng. Hệ quả suy giảm và mất khả năng thanh toán của ngân hàng. Một trong những nguyên nhân của khủng hoảng các nước Châu Á (1997)

   41 p itc 12/12/2012 229 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau

  Hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận giữa hai bên, người mua và người bán, trong đó yêu cầu giao một hàng hóa tại một thời điểm trong tương lai với giá cả đã đồng ý ngày hôm nay. Hợp đồng giao sau là một hợp đồng kỳ hạn đã được tiêu chuẩn hóa, chúng được giao dịch trên một sàn giao dịch và được điều chỉnh theo thị trường hằng ngày...

   34 p itc 03/01/2013 389 2

 • Bài giảng: Lý thuyết tài chính- tiền tệ

  Bài giảng: Lý thuyết tài chính- tiền tệ

  Tiền tệ là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để thanh toán các khoản nợ, Tiền được sử dụng như là một trung gian trong trao đổi mua bán hàng hoá. Nhờ có tiền nên xã hội sẽ giảm được các chi phí giao dịch vì cần phải tìm được sự trùng hợp kép về nhu cầu, Tiền thực hiện việc biểu thị cho...

   54 p itc 12/12/2012 263 2

 • Quản trị rủi ro tài chính: Nguyên lý định giá quyền chọn

  Quản trị rủi ro tài chính: Nguyên lý định giá quyền chọn

  Khái niệm cơ bản và thuật ngữ S0 = giá cổ phiếu hiện tại X = giá thực hiện T = thời gian cho đến khi đáo hạn. r = lãi suất phi rủi ro. ST = giá cổ phiếu ở thời điểm đáo hạn quyền chọn, tức là sau khoảng thời gian T. C(S0,T,X) = giá quyền chọn mua với giá cổ phiếu hiện tại là S0, thời gian cho đến lúc đáo hạn là T, giá thực hiện là X. P(S0,T,X)...

   50 p itc 03/01/2013 309 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số